Ansökan om bidrag

classic Classic list List threaded Threaded
75 meddelanden Alternativ
1234
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

Joeri001
Så som jag har fått det förklarat så kan man välja rot trots att du söker bidraget. Skulle du sedan bli beviljad stöd så kontaktar du skatteverket och betalar tillbaka rot pengarna. Ngn annan får gärna rätta mig om jag har fel.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

BengtK
In reply to this post by grelle
Du kan ta ut ROT-avdrag för arbetskostnaden. OM du sedan skulle bli beviljad investeringsbidraget, så återför du bara detta ROT-avdrag ( återbetala ) och tar allt med investeringsbidrag.
450 M är ju beviljade fr o m 2016 t o m 2018 , så borde väl vara ok.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

BengtK
In reply to this post by Joeri001
2 huvuden - 1 tanke
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

grelle
Har precis talat med skatteverket och att kunna "återföra" ROT avdraget lät inte helt självklart sådär rakt av. Den gång som då var tvungen att gå var att jag skulle betala tillbaka pengarna till min utförare som i sin tur skulle återföra ROT avdraget till Skatteverket...

Bara tanken på det där fick mig nervös.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

BengtK
In reply to this post by BengtK
Fick epost idag från Boverket !!!!!!!!
---------
Hej!
Du har sökt stöd till investeringar i solceller på fastigheten ovan. Du har kommit fram i kön
och vi vill därför snarast få in uppdaterade uppgifter för att kunna granska ansökan.
---------

Så det verkar ju positivt !
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

magneten
I Västra Götaland handlägger man nu ansökningar som inkommit i november 2013.

Det går framåt :)

Tänk vilket lyft det hade varit för solelen i Sverige om det hade skjutits till pengar för att avverka kön av intresserade som ju gärna vill investera men bara går och väntar.....
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

BengtK
This post was updated on .
In reply to this post by BengtK
jaha . Då var investeringsbidraget utbetalt !
Ansökan - juni 2103 - kom fram i kön , det gick sedan rätt snabbt. Vi var bortresta 10 dagar och när vi kom hem sända jag in det , som saknades, ( bevis på betalning, elnäts intyg etc ). Beslut dagen efter.
Den totala investeringen uppgick till 184 525  och det återbetalades 64 234 kr.
Eftersom jag sökte bidraget innan 2015-01-01, så var det 35 % i bidrag , som gällde !!
Efter detta datum är det , som bekant , enbart 20%.
Jag skulle nu ha rapporterat in uppgifter fr o m 2013-10-01  /produktionsstart/ t o m 2014-09-30  inom 2 månader (!!) annars kunde bidraget ha återkallats

Den siste september i år skall uppgifter avseende 2014-10-01 t o m 2015-09-30 rapporteras in .

ja ja det blir att planera in en höst/vinter semester
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

Arne
Gratulerar!

Vad är "bevis på betalning" och "elnätsintyg"

Vad skickade du in för något för dessa två punkter.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

BengtK
bevis på betalning :
Utöver att skicka in en kopia på alla fakturor, skall även en kvittens från banken att den är betald skickas in. ( Jag tog en s.k. skärmdump på kvittensen , sparade i PDF-format och skickade in den ).
Elnätsintyg:
Intyg att produktionen från solcellerna mäts / och fr o m vilket datum /.

33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Joeri001
Tack det var intressant.

Jag har läst någonstans att man måste även skicka in foto under installationen gång,
som bevis på att den existerar och har installerats.
Det duger inte med foto på färdig anläggning.


bevis på betalning:

Är det en bank som sålt och monterat er solcellsanläggning?
Eftersom ni har begärt kvitto av dem.

Om det är en solcellsfirma, som sålt och installerat er solcellsanläggning,
vilket jag snarare tror, så är det väl bara den firman,
som kan veta om fakturan är är fullt betald eller ej.

Visst, en faktura över en solcellsanläggning,
behöver inte nödvändigtvis innebära att den är betalt.
Det finns ju tyvärr företag och personer, som inte betalar sina fakturor.
Men om man begär ett kvitto av firman man köpt solcellsanläggningen av
att anläggningen är fullt betald, så måste det vara det bästa
beviset att den verkligen är betalt. De ställer knappats ut ett sådant kvitto,
om anläggningen inte är fullt betald.

Vi tänker redan nu begära ett sådant kvitto av solcellsfirman för att ha det till hands,
om länsstyrelsen ev. skulle vill ha det.
Men att komma ca 2 à 4 år i efterhand om begära ett sådant kvitto av solcellsfirman,
kan vara svårt. Kanske har firman köpts upp av annan firma, eller flyttat, eller kanske inte ens finns kvar.

Vi kommer nu att av elnätsägaren begära "elnätsintyg", så vi har det till hands.

Tack för info. Vi frågade Länsstyrelsen för ett par månader sedan vad de ville ha för underlag
för att kunna betala ut ett solcellsstöd. Detta för att vi skall kunna ordna alla handlingar som krävs.
Vi hade då tänkt oss att Länsstyrelsen helt enkelt skickar oss en kopia av deras
begäran till en som fått beviljat solcellsstöd. Då skulle vi ha sett precis vad de vill ha och frågar efter.
Men de skickade oss inget och angav inte heller vad de vill ha. Vi har inte ännu beviljats något solcellsstöd, men kanske under 2016 eller 2017 eller så.

Du skulle inte kunna lägga upp brevet, från Länsstyrelsen med deras krav på handlingar för att kunna betala ut solcellsstödet. Givetvis med överstrukit namn och andra konfidentiella uppgifter. Kraven kan givetvis vara annorlunda från annan Länsstyrelse, men man ser ungefär.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

BengtK
Försöker ge dej den info du efterfrågar:
Några foton under projektets gång har inte krävts, inte heller efter avslutat projekt.

Eftersom jag betalat alla fakturorna avseende detta projekt digitalt, så har jag ju enbart en kvittens på att jag betalt hos min bank.
Ett "betalningsbevis" :


--

Från länsstyrelsen :


33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Joeri001
bengtK

Tack för infon. Den där digitala betalningsbeviset, kan du ta bort från ditt inlägg, men låt brevet från Länsstyrelsen vara kvar. Det är litet liten text, knappt läsbart.

Vad jag tycker är intressant är vad Länsstyrelsen anger att de vill ha för underlag och handlingar.
Man skall tydligen också begära utdrag ur fastighetsregistret och skicka in, men endast om ägarbyte skett, men det skall väl då vara färskt.

Det kan ju ta år innan man får ett beslut från Länsstyrelsen om att man har beviljats solcellsstöd.
Under tiden kan man ha bytt bank, och hade kanske utfört betalningen digitalt till solcellsfirman, och inte då kanske hade en aning om att Länsstyrelsen skall ha "digitala kvittot".  I nya banken kan man klart inte nå betalningar, man gjort med det tidigare bankkonto.

Därför anser jag att man skall begära ett skriftligt kvitto av firman man betalat, där de anger att de mottagit fullt belopp enligt fakturan nr xxxx, daterad den xxx. Betalar man 100000 kr eller mer till ett företag, borde man kunna få ett på papper skrivet kvitto.

Så om jag sammanfattar vilka handlingar Länsstyrelsen vill ha är det 3 handlingar:
-handling, som styrker att projektet är slutfört (nätägarintyg).
-kopia på betalningsbevis (kan vara digital utskrift från digital betalning, eller ett kvitto från solcellsfirma).
-utdrag från fastighetsregistret (men endast om ägarskifte eller tomträttskifte skulle ha skett.)

Det skulle alltså inte behövas något annat, t.ex. själva fakturorna över de stora beloppen från solcellsfirmor. Vii har mängder med kvitto för inköp av klammer, flexrör, markslang, skruv, elkabel, behörig elektriker, etc. Kan vara 25 kvitton eller så, som vi köpt kontant över disk i affär.

Självfallet sparar vi alla kassakvitton och även har kopierat dem, pga ligger de framme,
så bleks de till oigenkännerlighet på kort tid.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

BengtK
I mitt fall hade jag enbart 3 fakturor / och 3 kvitton (digitala) på att jag hade betalt/. Dessa sparade jag undan efterhand som jag betalade.

Du måste spara/kopiera ALLA dina kvitton ( 25 ++ ), för att vid begäran om utbetalning kunna bevisa att du har betalt.

33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

Mono Wafer
In reply to this post by Arne
Arne, jag hade 35 sidor bilaga inkluderat allt de begärde. En av sidorna var en förklaringslista över de 7 sidor kontantköp som jag gjort. Gjorde den för att slippa fördröjande frågor om kontantköpen då en del av kvittona saknade köparens namn. Kontantkvittona scannade jag såväl som andra dokument som var i pappersformat.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ansökan om bidrag

BengtK
In reply to this post by BengtK
Då har jag slutfört mitt åtagande avseende investeringsbidraget !
Jag har rapporterat in till Boverket för den tredje ( och sista ) perioden 2015-10-01 till 2016-09-30.
Det blev 8034 kwh !
Av dessa är 4979 kwh (62 %) sålda och 3055 kwh (38 %) eget förbruk.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
1234