Automatisk bortkoppling från växelriktare vid elnätsunderhåll

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Automatisk bortkoppling från växelriktare vid elnätsunderhåll

Steffe
Tjena på er!

Har läst att växelriktare måste ha en automatisk frånslagning av matning till elnätet om man upptäcker ett spänningsbortfall på inkommande el från elnätet (från nätet).
Undrar nu hur detta fungerar i praktiken när ex. två grannhushåll båda har solpaneler. Finns det inte risk att om strömmen bryts i centrala matningen, från nätbolaget, att de två systemen fortsätter matar ström. Anläggning A upplever inget bortfall p.g.a. anläggning B matar ström. Och samtidigt vice-versa.

Med vänlig hälsning,
Steffe
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Automatisk bortkoppling från växelriktare vid elnätsunderhåll

Arne
This post was updated on .
En växelriktare ska uppfylla normen SE 50438.
Den säger att växelriktaren ska automatiskt och inom viss tid koppla bort sig från elnätet om nätspänning, nätfrekvens etc avviker inom vissa min- och maxgränser.


Om din nätägare skulle bryta strömmen till er båda genom att bryta strömmatning från servisledningen genom att bryta på så vis att endast ni bryts bort från elnätet. Ni skulle då bilda ett eget litet elnät.
Men det skulle omöjligen bli stabilt. Minsta lilla effektförbrukningsändring skulle ändra spänningen och växelriktarna skulle märka det och koppla bort sig. Det är vad jag tror i alla fall. Det finns ju ingen effektreglering av uteffekten som växelriktarna matar ut på sin AC-sida. Växelriktarna är väl konstruerade att mata ut på ett oändligt stort elnät, som kan sluka all effekt de matar ut, utan att spänningen på elnätet märksbart ändrar sig. Kanske finns någon expert på forumet som kan uttalas sig?

Se SolarEdges Intyg om att de uppfyller SE 50438:
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-decleration-of-conformity-sweden.pdf

Där ser du även min och maxvärdena på elnätet och tider.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Automatisk bortkoppling från växelriktare vid elnätsunderhåll

TommyE
In reply to this post by Steffe
Jag har funderingar på att sätta upp en till växelriktare bredvid min nuvarande. Frågade min leverantör och dom säger att växelriktarna inte kan leverera den stabilitet som de själva kräver, så faller nätspänningen så stänger växelriktarna av sig i princip omedelbart = fungerar.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Automatisk bortkoppling från växelriktare vid elnätsunderhåll

Solpumpare
Skulle detta kreativa olagliga förslag kunna fungera för att få solel vid strömavbrott ?
Tanke experiment: Man har en solcells anläggning med växelriktare, och  batteri med omformare som kan leverera 230 Volt.

Vid Strömavbrott: kopplar man manuell av inkommande ledning. Ansluter batteriet med omformare som leverar 230 volt in i systemet. Därigenom skulle växelriktaren fungera och leverera ström internt i huset.

Detta skulle kanske kunna fungera med någon slags automatik vid strömavbrott??? Är det möjligt???
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Automatisk bortkoppling från växelriktare vid elnätsunderhåll

Arne
Fronius har en växelriktare Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S.
Den är tänkt för lagring av strömmen från solcellerna på dagen och att ström tas från batteriet på natten.
Och det är likström som tas från batteriet och omvandlas till 3-fas 400 Volt. Jag tror den går även om din elnätsägare har stäng ner sitt elnät och dina grannar är strömlösa. Läs på om det kan vara det du söker.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Automatisk bortkoppling från växelriktare vid elnätsunderhåll

David
Det går, men kostar en slant.
Fronius har ett godkänt nödströmspaket som innehåller ett par relän, kontaktorer som bryter förbindelse mot inkommande. Ett krav här är att man måste slå ner ett (eller 5st som i mitt fall hehe) jordspett för att skapa och säkerhetställa egen jord vid nödströmsdrift.
Vid ett eventuellt strömavbrott så känner växelriktaren av detta och slår av spänning - kontaktor bryter mot omvärlden och sedan slår en annan kontaktor på spänning mot växelriktare som matas från Fronius batteriet.