Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

classic Classic list List threaded Threaded
240 meddelanden Alternativ
1234 ... 12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Regeringens utredning om nettodebitering för egenproducerad el finns nu på "Statens offentliga utredningar":

http://www.sou.gov.se/content/1/c6/21/93/13/b9b4c8a5.pdf

http://www.sou.gov.se/content/1/c6/21/93/13/d039be88.pdf

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

calle
Men förstås så var det inte så mycket att hänga i julgranen....
 
Hur i H-E kan man krångla till en så enkel sak. Undrar om de som gjort utredningen har sett en riktig solcellsanläggning och räknat på hur lönsamt det är.
 
En bergvärme anläggning i den mindre storlekarna är mycket dyrare och mindre lönsamma än en solcellsanläggning.
Men bergvärme är det inte extra skatt på...
 
Sent: Friday, June 14, 2013 4:02 PM
Subject: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"
 
Regeringens utredning om nettodebitering för egenproducerad el finns nu på "Statens offentliga utredningar":

http://www.sou.gov.se/content/1/c6/21/93/13/b9b4c8a5.pdf

http://www.sou.gov.se/content/1/c6/21/93/13/d039be88.pdf
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Betankandet-Beskattning-av-mikroproducerad-el-tp5001852.html
To start a new topic under Kunskapsbank, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

mats
precis...och 3 år tog det att få fram nåt sånt här....
det är viktigare att få in skatt och moms  än att människor ska hjälpa till och producera miljövänlig el..
man ska tydligen inte hjälpa till i samhället och göra nytta som privatperson...kanske dags att skita i allt..och leva på bidrag..varför anstränga sig   .man tappar ju  hoppet  om mänsklighetern...
 undra om vi kommer skattas lika hårt när nordpolen smält helt och halva sverige står under vatten...
och politikerna flyttat till norrland....
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

filip71
Verkligen superkrångligt. Men tänk om de hade föreslagit enkel nettodebitering på tim- eller dygnsbasis. Det hade blivit sämre... Nu blev det åtminstone på årsbasis.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Regeringens ansvarige minister går emot utredningens förslag, och vill införa nettodebitering istället för skattereduktion:

http://annakarinhatt.se/blogg/ett-steg-narmare-mer-egen-fornybar-el/

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3716834.eceSvara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Förslag till höstbudgeten för skatterabatt till solelproducenter:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3761119.ece

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Inslag i SVT om det föreslagna avdraget för villaägare med solceller:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/dubbelt-avdrag-for-villaagare-med-solceller

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

DrivMedEl
This post was updated on .
Så här står det ordagrant!

Det innebär att den som sätter upp solceller på villataket eller taket på bostadsrättsföreningen, eller den lantbrukare eller mindre företagare som sätter upp detsamma eller ett mindre vindkraftverk på sin egen mark, får sänkt skatt för den el man producerar.

Märklig formulering, eller?

Tanken är väl så att staten betalar 60 öre för producerad kWh, den el som produceras betalar jag ingen skatt på så hur kan man då få rabatt?

Men de ekonomiska effekten blir den samma.
Energi kan bara andvändas eller omvandlas inte förbrukas!
Anläggning I http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=28863&dt=0
Anläggning II http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=29101&dt=0
Team av dessa http://pvoutput.org/intraday.jsp?tid=891&sid=29101,28863&dt=0
Villa 132m2 Importnetto ca. 3000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank  och 1m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

jansimon
En liten lucka för en regering som vill beskatta microelproducenter! Nä jag är inte konspiratorisk alls!

Antingen en byråkratisk felskrivning eller en medveten lucka.

Detta borde man förklara tycker jag, gällande betänkandet.

2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

filip71
In reply to this post by DrivMedEl
All el man producerar. Alltså inte bara den man matar in alltså. Och hur ska en sådan redovisning gå till? Sopa på att formulera sig eller bara okunnig?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

DrivMedEl
This post was updated on .
Ja och vem har ansvar för mät-noggrannheten?
Elnätsägaren har ju ansvar för mät-kvaliteten och mät-noggrannheten på sin egen mätpunkt enligt "Mätarlagen", men detta är ju fastighetsägarens egna mätpunkt.
Vem skall göra avläsningen?

Får verkligen hoppas att det inte krävs en ny fjärravläst mätpunkt för ca. 5000:- som elnätsägaren skall ansvar för.

Detta problem hade man inte fått vid en ren nettodebitering på årsbasis.

Man kan ju undra var man hämtade kompetensen då man tog fram detta förslag.
Energi kan bara andvändas eller omvandlas inte förbrukas!
Anläggning I http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=28863&dt=0
Anläggning II http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=29101&dt=0
Team av dessa http://pvoutput.org/intraday.jsp?tid=891&sid=29101,28863&dt=0
Villa 132m2 Importnetto ca. 3000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank  och 1m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Artikel i NyTeknik, "Ny lag ger skatterabatt för solel":

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3802125.ece

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

DrivMedEl
This post was updated on .
Efter att skummat igenom lagförslaget så tycks det inte ställas krav på mätutrustningen så man kan tolka det som om noggrannheten blir som när man gör en "Inkomstsjälvdeklaration".
Energi kan bara andvändas eller omvandlas inte förbrukas!
Anläggning I http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=28863&dt=0
Anläggning II http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=29101&dt=0
Team av dessa http://pvoutput.org/intraday.jsp?tid=891&sid=29101,28863&dt=0
Villa 132m2 Importnetto ca. 3000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank  och 1m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Det är bara ju bara den el man matar in till anslutningspunken som ingår i skattereduktionen, och där mäter ju nätägaren.

Paragraf 30:
-------------------------
Underlag för skattereduktion består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året.
-------------------------

Så jag antar att man i slutet av året tar nätägarens mätvärde i kWh för hela året, och multiplicerar med 0,6 för att få reduktionen angiven i kronor. Detta värde skriver man sedan i sin deklaration.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Det skulle ju dessutom gå att förenkla det hela så att nätägarna skickar in uppgifterna till skatteverket vid årets slut.
Då skulle beloppet kunna vara ifyllt på deklarationen så det enda man behöver göra är att signera deklarationen.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

DrivMedEl
Kopierad text från lagförslaget!

Med anslutningspunkt avses en och samma inmatnings- och uttagspunkt
på elnätet där förnybar el matas in och el tas ut.


Tolkar detta som punkten efter elnätsägarens elmätare och anläggningen där det matas in eller ut elektrisk energi. Det är ju så en microproducents anläggning ser ut.

Energi kan bara andvändas eller omvandlas inte förbrukas!
Anläggning I http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=28863&dt=0
Anläggning II http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=29101&dt=0
Team av dessa http://pvoutput.org/intraday.jsp?tid=891&sid=29101,28863&dt=0
Villa 132m2 Importnetto ca. 3000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank  och 1m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

nelos
Formuleringen är kanske lite oklar, men dokumentet tar även upp att nätkoncessionshavarna ska skicka in kontrolluppgifter till skatteverket, så mätningen kommer utföras av nätägaren.

Se exempelvis s 29, "Effekter för nätkoncessionshavarna".

----

Jag har nu läst igenom större delen av lagförslaget, och det ser bra ut.

Nettodebitering hade visserligen varit en lämplig lösning där inmatad och uttagen energi är lika mycket värde, men den föreslagna lösningen är också bra.

Den kompensation som ges från statens sida är exakt 60 öre per kWh för den energi som matas ut på elnätet.
Det är enkelt och lätt att räkna med.
Energi man forbrukar själv blir det automatiskt nettodebitering på, så den behandlas inte av lagen.

Ersättningsnivån 60 öre kan man ju diskutera, exempelvis 65 öre eller 70 öre eller något annat.

Men utan att ha gjort någon grundlig analys så ligger 60 öre i ungefär rätt storleksordning.
Regeringen anger att avsikten med förslaget var att bli lika fördelaktigt som nettodebitering.
Om det verkligen blir det beror på vilken ersättning man får från elbolaget, nätägaren osv. Jag ska prova att räkna på det i mitt fall.

Det verkar dessutom inte behöva bli någon administrativt krångel för privatpersoner, eftersom kontrolluppgifter ska tillhandahållas av nätägaren till skatteverket. Deklarationen kommer alltså kunna vara förifylld med rätt belopp så att man inte behöver göra någonting extra, bara signera deklarationen på vanligt vis.

Om förslaget antas av riksdagen så kommer solcells-elen ta *ordentlig* fart i Sverige.
År 2014 kommer innebära stora nysatsningar på solel.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el"

DrivMedEl
Det var väl bara ett optimistiskt önsketänkande att man skulle få den egen producerade och använda energin subventionerad.
Men oberoende var den solel producerade energin användes i elnätet så minskar den ju miljöpåverkan lika mycket, om man själv använder den eller grannen gör det.
Energi kan bara andvändas eller omvandlas inte förbrukas!
Anläggning I http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=28863&dt=0
Anläggning II http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=29101&dt=0
Team av dessa http://pvoutput.org/intraday.jsp?tid=891&sid=29101,28863&dt=0
Villa 132m2 Importnetto ca. 3000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank  och 1m2 brasved ink. elbil 1500mil
1234 ... 12