Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

classic Classic list List threaded Threaded
12 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

Jens
Hej, funderar på att bygga en anläggning på taket på mitt nybygge som kommer leverera mer el än vad jag använder årligen.

Hur blir detta, står på vissa sidor att man inte är microproducent om man tillverkar mer el än vad man använder.

Är det smart att göra en som tillverkar mer om möjlighet finns eller bör man hålla sig just under sin egen förbrukning?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

callec
Min anläggning är är större än vad som behövs
Har dock ett växthus med värmefläkt och ca 1000w belysning, kan då justera förbrukningen så att jag fortfarande är mikroproducent.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Jens
Jens,

Om du bygger en solcellsanläggning, som under ett kalenderår levererar ut fler kWh på allmänna elnätet, än vad du köper av elhandelsbolaget, så är det väl främst den förhatade skattemyndigheten, som kanske då ställer till problem, i form av att du kanske inte får de 0,60 kr/kWh för den förmyckna solströmmen i billigare skatt på din deklaration. Det är väl de som är de skyldiga till den medborgarfientliga skrivningen.

Det elbolag, som kommer att köpa din solström, om de betalar dig mer än så kallade spottpriset(som är kanske är ca 0,25 kr/kWh), så betalar de mer än spottpriset på frivillig bas (inte att det finns lagar, som tvingar dem därtill). Elbolagen vill försöka framställa sig som om de värnar om miljön och är miljövänliga, och det är därför somliga betalar bra mycket mer än spottpriset. Ett bolag, som köper din solström är inte enlit lag tvingad därtill, tror jag, vet ej exakt. Därför tror jag de kan tänka sig att betala dig för fler kWh, än vad du köper av dem, men det beror nog mycket på elbolaget. Men elhandelsbolaget, som du köper ström av och säljer solström till, kan du valfritt välja. Din elnätägare har däremot monopolist och är envåldshärskare i ditt elnätsområde.

Du har ju andra möjligheter att justera din energibalans, dvs att öka din elenergiförbrukning. Du kan tillverka ditt varmvatten med din solström(eller köpa den elströmmen). Du kan ha elbil, eller pluggin-hybridbil och på så sätt förbruka mer elström.

Du kanske har 2 hus(sommarhus), men bara solcellsanläggning på det ena, men båda har elabonnemang. Då kan du köpa elström från samma elhandelsbolag för båda husen och också säja din solström till samma elbolag. Är det du som står som tecknare för elabonnemang på båda husen, så ser elhandelsbolaget dig som en och samma förbrukare för de två husen och som säljare av solström. På så sett kanske du som personnummer inte kommer att sälja fler kWh solström än vad du köper fulström.

Det är ju helt idiotisk att det är så att en privat solcellsägare inte skulle få leverera ut mer solström på allmänna elnätet, än vad han köper fulström, utan skall bestraffas för sin miljöinsats. Men, det är nog inte huggit i sten, utan kan komma att ändras om något år.
I värsta fall kan du ju bara plocka ner ett par moduler från taket, och sälja till behövande.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

Jens
Lutar åt att vi skall försöka träffa av så nära sanningen som möjligt, blir det så att man producerar för mycket så får man ta bort någon panel.

Gjorde en uträkning på PVGIS(inte så tillförlitlig i nordiligare delar av landet men bätre än inget...) och fick fram att produktionen skulle bli ungefär 8070 med en 10kW anläggning, denna användare bara 65kvm av vårat 110kvm tak som ligger i 22 grader öst söderläge med lutning på 18 grader.

Om det inte vore för skattemasen hade nog ett 15kW som täcker ungefär 103kvm varit ett alternativ detta hade producerat 12100 per år men det ska straffa sig att vara miljövän(lig) och man råkade dra in någon extra krona...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

Mats Persson
Ni som har haft solcellsanläggning mer än ett år.
Hur påverkas den förbrukning ni köper in?

Om jag har 14.000 kWh i årsförbrukning och köper en anläggning som beräknas producera 12.500 kWh/år.

Kan det hända att jag minskar mängden köpte el då jag ju förbrukar av egen produktion under en längre tid av året.

Någon grov uppskattning av hur mycket jag minskar mängden köpte el förutsatt att jag inte ändrar mitt förbrukningsbeteende vore tacksamt.  
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

calle
In reply to this post by Jens
Min 13,25kWp har de senaste 5 åren producerat <a href="tel:12000">12000kWh i snitt. Av det har jag sålt 8500 och använt resten direkt hemma.

Min års förbrukning har ökat till <a href="tel:19500">19500 eftersom jag numera även kör elbil.

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

---- Mats Persson [via Solcellforum] skrev ----

Ni som har haft solcellsanläggning mer än ett år.
Hur påverkas den förbrukning ni köper in?

Om jag har <a href="tel:14.000">14.000 kWh i årsförbrukning och köper en anläggning som beräknas producera <a href="tel:12.500">12.500 kWh/år.

Kan det hända att jag minskar mängden köpte el då jag ju förbrukar av egen produktion under en längre tid av året.

Någon grov uppskattning av hur mycket jag minskar mängden köpte el förutsatt att jag inte ändrar mitt förbrukningsbeteende vore tacksamt.  


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Bygga-anlaggning-som-levererar-mer-an-forbrukning-tp5009880p5014085.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

Monark1954
Calle, du har förbrukat ca 30% av det du producerat.
Torde vara rimligt för många då utan förändrad förbrukning är behovet längre då "solen lyser".

Om du hade haft 14.000 kWh i årsförbrukning så skulle köpt el minska till ca 10.500 kWh.

Tänker jag rätt att egen förbrukning av producerad el blir ett "nollsummespel" ?

Då räcker det att starta med en beräknad produktion något lägre än historisk förbrukning.
Men förändras förbrukningen som med en elbil och att man kan ladda hemma då solelen förbrukas kanske man kan sikta lite på lite större anläggning än sin historiska förbrukning. Om möjligheten finns.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

BengtK
Det finns ett "Års produktionsark " här:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Driftdata-kWh-kWp-avseende-rsproduktion-tp5012166p5012171.html

Där kan du se lite mer av det du efterfrågar.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

calle
In reply to this post by Monark1954
Det är ett nollsummespel vad det gäller antalet kwh som köps/säljs och konsumeras. MEN

Den normala hus ägaren har elavtal som är fast pris eller rörligt pris. Nu till det roliga! När man säljer så gör man det oftast till rörligt pris. Eftersom tex igår (19/10-17) så kostade elen 20-23 öre på natten men 60-70 öre på dagen så får man ibland ganska bra betalt för det man säljer. Men det man köper är i normalfallet ett snittpris över dagen.
Om man istället går över till Timtaxa även på det man köper så får men det låga priset på natten (inte dagssnittet) och på dagen så använder man så lite som möjligt av den egna för att istället sälja dyrt!

Detta kan man då göra lite extremt tex ladda elbilen på natten så även VVB. Sedan så stänger man av så mycket som möjligt och säljer allt. Detta gör att snitt priset på det man köper ligger för min del minst 5öre lägre än dags snittet. Där tjänar men en del.
Så tittar man på ens el kostnad för fastighetens elkonsumtion så efter att jag installerade min anläggning så sjönk kostnaden en hel del. Jag säljer då elen är som dyrast(tjänar mer) och köper när det är som billigast(tjänar mer).

I snitt de senaste 4 åren så betalar jag ca 25% lägre än om jag inte skulle ha haft en solanläggning. Detta pga skillnader i elanvändandet och prisskillnader dag mot natt.

Min rekommendation är bygg en så stor anläggning som du har plats för dock max 70% av det du konsumerar idag. I framtiden så borde energiförbrukningen minska då saker bli energisnålare. Samt att byta till Timtaxa på den köpta elen. Och glöm inte att registerar sig för elcertifikat. Det är många som inte gör det. Och idag så är det 10öre eller så som man missar helt i onödan. Man kan som privat person spara dem länge innan man måste sälja dem.

19 oktober 2017 21:39:32 +02:00, skrev Monark1954 [via Solcellforum] <[hidden email]>:
Calle, du har förbrukat ca 30% av det du producerat.
Torde vara rimligt för många då utan förändrad förbrukning är behovet längre då "solen lyser".

Om du hade haft 14.000 kWh i årsförbrukning så skulle köpt el minska till ca 10.500 kWh.

Tänker jag rätt att egen förbrukning av producerad el blir ett "nollsummespel" ?

Då räcker det att starta med en beräknad produktion något lägre än historisk förbrukning.
Men förändras förbrukningen som med en elbil och att man kan ladda hemma då solelen förbrukas kanske man kan sikta lite på lite större anläggning än sin historiska förbrukning. Om möjligheten finns.Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

callec
Vilka bolag accepterar timtaxa?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: SV: Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

calle
In reply to this post by Jens
Nästan alla gör det men man måste fråga efter det.
Jag kör vattenfall både köp och sälj.  spotpris+2öre.

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

---- callec [via Solcellforum] skrev ----

Vilka bolag accepterar timtaxa?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Bygga-anlaggning-som-levererar-mer-an-forbrukning-tp5009880p5014090.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: SV: Re: Bygga anläggning som levererar mer än förbrukning

magneten
Skulle snarare råda till att bygga en anläggning som motsvarar 100% Eller något mer än din förbrukning idag då jag tror att många av oss kommer att ha en elbil eller två i hushållet om något/några år som förmodligen kommer att öka förbrukningen lite ex 1600kwh för 1000 mils körning om man bara laddar hemma.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW