Elcertifikat

classic Classic list List threaded Threaded
51 meddelanden Alternativ
123
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

BengtK
Det är riktigt att vara kritisk till det som skrivs på internet. I detta fallet är det ju en förordning, som gäller fr o m 2015-01-01. Det är , enligt mitt sätt att se det , helt relevant.
Det finns en länk till skatteverket :

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/2014/skrivelser2014/13132531614111.5.3aa8c78a1466c584587134c.html

Där nämns dock inte elcertifikat  & nätnytta, men i propositionen finns detta tydligen med.

Jag registrerade mej för elcertifikat först i september 2014 och anläggningen har skrapat ihop 4 certifikat. Jag har för avsikt att sälja i november, som balansering till räkningen då.

Information om solcellsstöd finns på annat ställe :

http://www.ox2.com/mina-sidor/erbjudande_solceller/

"Den som söker han letar "
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Arne
This post was updated on .
Hej!

Jag har nu fått besked från en elhandlare som köper elcertifikat
av solcellsanläggningsägare. När ni säljer era elcertifikat,
så betalar köparen er priset för själva elcertifikatet och även moms(25 % ) därpå.
Elcertifikaten är alltså belastade med skatt, dvs med moms.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Mono Wafer
Storuman Energi skriver i sitt nyhetsbrev:

"Nyheter från 1 januari 2016

Höjd kvotplikt för Elcertifikat
Elcertifikat finns till för att gynna elproduktion med förnyelsebara energikällor. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning som ska täckas av Elcertifikat. Regeringen höjer nu andelen från 14,4 % till 23,1%. Detta kommer troligen att påverka priset på elcertifikat och i slutändan elpriset."

Detta borde väl höja marknadspriset på Elcertifikat så att vi solcellsägare får bättre betalt när vi säljer dessa?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Arne
This post was updated on .
Det måste vara mycket bra för innehavare av elcertifikat.
Det är ju en ökning med 60 % jämfört med idag. Dvs en elenergiförbrukare måste köpa 60 % (23,1/14,4 = 0,60) mer elcertifikat för en och samma antal kWh, jämfört med tidigare. Det är en oerhört stor ökning.
Bra att vi inte har sålt våra elcertifikat, utan sitter med dem på hand.

Storuman, säger emellertid inget om det endast gäller svenska energiförbrukare.
Vilket är mycket viktigt i sammanhanget.
Om inte även utländska elenergiförbrukare måste öka sin pliktkvot,
så påverkas nog inte elcertifikatvärdet nämnvärt.

Utländska energiförbrukare kanske inte alls behöver öka sin kvot av elcertifikat?
Varje lands regering bestämmer sådant.

Arne
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Dan
Hej!
var inne och kollade, hade fått 7st elcertifikat, min nätägare/elhandelsbolag köper inte in dessa, har ni några tips på något bolag som köper småposter av oss mikroproducenter?

Annars får man väl lägga ut dem på blocket!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Arne
Hör med Sölvesborg Energi!
De är i alla fall beredda att köpa våra,
om och när vi vill sälja. Vi har alltför få ännu för att sälja, tycker vi.
Med devisen: den som spar han har.

I höstas så slantade de ca 200 pengar + moms, för 1 elcertifikat om  MWh.
Arne

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

planeten
Sålde du dina genom Ceasar systemet? Hur gjorde ni rent praktiskt? Finns det fler därute med erfarenhet av att sälja små mängder av certifikat?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

BengtK
I systemet Cesar registreras den köpare, som vill köpa upp dina certifikat. Du anger sedan i vilken takt de skall säljas / 1 gång per år , omedelbart etc etc /.
I mitt fall , så säljs certen i samma takt, som de skapats.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by BengtK
Vi körde igång solcellsanläggningen 21 juli 2015, och blev av Energimyndigheten godkända för elcertifikat och ursprungsgarantier den 24 aug. 2015.(trots inskickad blankett redan den 27 juli 2015). Vi har inte förrän just i dagarna kollat hur många elcertifikat, som finns på vårt Cesarkonto hos Energimyndigheten. Vi har inte krånglat och skaffat e-legitimation eller bankID, som Energimyndigheten tok-onödigtvis kräver för att kunna se hur många elcertifikat man har på sitt Cesarkonto.

Vi kontaktade nu helt sonika Energimyndigheten och fick veta att under hela år 2015 har vi inte fått ett enda elcertifikat. Vafalls! Vi har dock sålt 2269 kWh solström. På Cesarkontot står det att vi endast skulle ha producerat 269 kWh solström under år 2015, vilket är helt tokfel. Det saknas alltså 2 elcertifikat. (dock under år 2016 är elcertifikaten OK)

Var är den skyldige? Stoppa tjuven!

Det finns tydligen i samband med elcertifikat och ursprungsgarantier ett väsen som de kallar "rapportör". Vi solcellsproducenter vet emellertid inte vad det är för typ eller sprätt. Tydligen är denne mystiske rapportör, den elhandlare som köper solströmmen av oss. Vi trodde att det var elnätsägaren, som var denne "rapportör" pga det är hans elmätare som sitter i vårt fasadskåp och han har hand om mätarställningarna för både köpt och såld ström. Dessutom ställer han ut räkningar till oss för elnätöverföringsavgift.

Vi har nu tagit reda på vem rapportören är.

Jag tycker emellertid att det är besynnerligt att sådant, som är utanför vår kontroll, som solströmsproducenter, inte sköts bättre. Fallerar elhandlaren därför att han är ovan vid solström?

Enligt Energimyndigheten, så kan de korrigera felaktigheter högst 6 månader tillbaka i tid.
Alltså, de kan tydligen inte göra för vårt fall.

Mitt råd är kolla att ni har fått korrekt antal elcertifikat på ert Cesarkonto i början då ni startat er anläggning, och även efter ett byte av elhandlare till vilken ni säljer er solström. Pga att denne blir då er nye "rapportör" till Cesarkontot.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elcertifikat

Morby
In reply to this post by örnnästet
Jag har fått kontobesked från Energimyndigheten på 23 elcertifikat. Och då undrar jag vart jag kan sälja
dessa och till vem?

/Lars
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Arne
This post was updated on .
Först ska du höra med den elhandlaren som köper din ström från solcellsanläggningen.
23 st är inte många för ett elhandelsbolag att köpa. Det är det som är problemet att många elhandelsbolag inte tycker det är någon mening att köpa så få med tanke på det höga administrationsbesväret.

Elcertifikat har en giltighetstid på 15 år, tro jag det är. Så man kan samla på hög och försöka sälja dem när kursen är hög.

Vi har hittills inte sålt några elcertifikat eller ursprungsgarantier utansamlat på hög. Vi lät överföra alla våra elcertifikat ca 34 st till en bekant som har solcellsanläggning och också har Ceasarkonto. Alltså de såldes inte till bekanten, utan endast överfördes, och det var förbannat byråkratiskt. Vi fick fylla i en blankett och skriftligen ansöka om överföringen hos energimyndigheten. Men nu överförs alla våra nytilldelade elcertifikat vi får, även automatiskt till bekanten.
Bekanten har ca 35 st. På bekantens Ceasarkonto ligger alltså nu 69 st elcertifikat. Tanken är att bekanten ska sälja alla på en gång. Han skulle ha gjort det i höstas då de låg på ca 270 kr/st. Men vi kunde inte överföra dem till bekanten hur vi än försökte och missade därför chansen till ett gott pris. Det visade sig att Energimyndigheten har lagt spärr elcertifikatkontona. Sådan överföringsspärr har de tydligen på alla Ceasarkonton. Det var därför det inte gick att överföra. Idiotiskt, må jag säga. Man måste ju själv fullt ut kunna förfoga över sina elcertifikat och ursprungsgarantier.
Bekanten som har Enkla Elbolaget hade velat sälja alla elcertifikaten 69 st till dem nu i höstas, då de köper elcertifikat av sina kunder. Men som sagt pga helt onödig och idiotisk byråkrati av Energimyndigheten missade vi det.

Ursprungsgarantierna är färskvara och har en hållbarhet på 1 år, sedan förfaller de. Jag vet inte om den som köper dina elcertifikat även vill ha ursprungsgarantier.

Om ditt nuvarande elhandelsbolag inte vill köpa, då kanske annat elhandelsbolag som du kanske byter till i framtiden köper dina elcertifikat. Du kanske ska byta snart?
Man verkar få ca 180 kr/st nu om man ser på spottpriset på www.skm.se

Ja tycker att elcertifikat och urspungsgarantier för privatpersoner helt ska läggas ner. Privatpersoner ska inte behöva hålla på med det. Istället ökar Staten(som nu även bekostar elcertifikaten och ursprungsgarantierna) det direkta skattereduktionen för privatpersonen med säg 0,30 kr/kWh från nuvarande 0,60 kr till 0,90 kr/kWh såld solström. En mängd enerverande och ogenomtänkt byråkrati kan då alla privatpersoner slippa. Jag tänker på:

-anmälan om elcertifikatkonto hos Energimyndigheten.
-anmälan om "UG-begränsat uppgiftlämnade" hos Energimyndigheten.
-ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier hos Energimyndigheten.
-anmälan om förändring av anläggning hos Energimyndigheten.(om man lägger till någon panel)
-anmälan av förändring av innehavare eller uppgift avseende anläggning  som är godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier" hos Energimyndigheten.
-slipper skaffa bankId för att kunna logga in på Cesar-konto.
-slipper hålla reda på elcertifikat och urspungsgarantier.

När man säljer sitt hus och flyttar måste dessa byråkratiska steg utföras av hussäljaren och husköparen. Ingen blir glad för sådant.

En mängd onödig byråkrati kan kastas på soptippen där de bäst hör hemma. Samtidigt ska antal byråkrater på Energimyndigheten skäras ner kraftigt. De kan skaffa sig ett anständigt och riktigt jobb istället för att försörjas av folkets skattepengar, t.ex. montera solcellsanläggningar.
123