Garantier

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Garantier

Lillan
Hej,
Jag har nyss fått min solanläggning installerad och nu först läster jag lite mer om vad det står på avtalet.
Vad händer om grejerna går sönder?
Garanti 12 år på växelriktare och 25 år på optimerare säger mig inte så mycket, betyder det att jag kan byta om de går sönder inom denna tid? Installationsgaranti 3 år? På vad? Någon som har koll på vad detta innebär i praktiken?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Garantier

Arne
Välkommen till forumet!

Du har låtit installera en solcellsanläggning, nyckelfärdigt antar jag. Du nämner inte fabrikatet på din växelriktare eller effektoptimerarna.
Du bör kontakta din solcellsfirma där du skaffat anläggningen och de måste kunna förklara för dig vilka garantier själva solcellsfirman lämnar dig och vilka garantier tillverkarna lämnar dig på komponenter. Du har säkert även garantier på själva solcellsmodulerna.

Du nämner inte om solcellsfirman monterat solcellsmodulerna på ditt tak eller om kanske markmontage.
Om på tak, kan vattenläcka ev. uppstå och solcellsfirman har troligen försäkring som täcker sådana skador, men kolla hur lång tid solcellsfirman lämnar garanti på deras montage.

Det är bara din solcellsfirma, om det är de som författat avtalet, som vet vad de menar med sina angivna garantier.