Hur nätägare kan skinna sina kunder

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur nätägare kan skinna sina kunder

Arne
This post was updated on .
Jag råkade se en australiensisk artikel från jan. 2015 om hur elnätägarna kan programmera sina elmätare till kundernas nackdel.

Det finns tydligen ingen erkänd metod hur det skall gå till att beräkna energiimport och energiexport för en elmätare om det förekommer både import och export samtidigt. Alltså för ägare av solcellsanläggning. Artikelförfattaren menar att elnätsbolagen skinnar kunderna genom att programmera dem att beräkna energiimport och energiexport på viss sätt, till nackdel för kunden.

http://reneweconomy.com.au/2015/3-phase-trickery-utilities-ripping-off-solar-households-17282

Artikelförfattaren nämner fallet då en solcelllanläggning har en 1-fas växelriktare.
Och om växelriktaren producerar på fas L1 3,5 kW, och hushåller förbrukar 1 kW på varje av de 3 faserna. Att köpa 1 Kwh kostar 3,50 kr, och för såld kWh fås 0,80 kr.
Om faserna betraktas var för sig:
fas L1: 3,5 - 1,0 = 2,5 kWh säljs.  2,00 kr fås
fas L2: 1 kWh köps     kostar 3,5 kr
fas L3: 1 kwh köps.   kostar 3,5 kr.
Totalt måste man betala: 5,00 kr

Men om allt först summeras, blir det annorlunda, 2,5 - 1,0 - 1,0 = 0,5 kWh.
Man får betala 0,5 x 3,50 = 1,75 kr.
Det är en väldig skillnad.

Artikelförfattaren säger att hans kontakt på elnätsbolag säger att bolaget vägrar specificera på papper hur deras energimätare beräknar export.

Även om man har en 3-fas växelriktare, så kan det samtidigt vara import på någon fas och export på annan fas. Så kunden kan även då skinnas av elnätsbolaget beroende på hur import och export beräknas av elmätaren.

När vi fick en ny 2-vägs-elmätare, så försökte jag få tag på en bruksanvisning över den nya elmätaren.
Jag ville veta hur den fungerar, i detalj. Elnätsägare påstod att det inte finns någon. Inte ens en beskrivning av vad värdena i sifferfönstret betyder, hade de fått av elmätartillverkaren, utan de hade själva fått göra en 1 sidig simpel beskrivning av vad som visas i sifferfönstret. Det är tydligen hemlighetsmakeri med elmätare.