Kabeldragning, Åska, EMF och Lenz's Lag

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kabeldragning, Åska, EMF och Lenz's Lag

roland
Hej,

Jag håller på att montera paneler på ett öst-västligt tak. Det blir någon timma monterat per vecka när barnen sover eller så ... säg en takt om 2-3 paneler i veckan :-)

Jag vill minimera problemet med inducerad EMF orsakat av blixtnedslag.

De åtgärder jag vidtagit är att:
1. Vända kopplingsboxarna i olika panelrader mot varandra för att minimera "loop-arean" för solarkabeln på taket
2. Fästa nedre panelradens kablar mot övre panelradens skena

Se skiss för nuvarande dragning.


Nu funderar jag på om det finns bättre dragnig än så här för Att minska EMF? Rent intuitivt tänker jag att nedan dragning kunde vara ett alternativ?

 
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning, Åska, EMF och Lenz's Lag

Arne
Varför frågar du inte firman där du köpt dina paneler hur du bäst gör?
Bruksanvisningen hur du ska montera, saknas den?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning, Åska, EMF och Lenz's Lag

roland
Hej,

Jag har läst igenom Manualen från Trina. De specificerar inte något "upp" och "ner" som monteringsriktning på panelen. De rekommenderar heller inte någon speciell kabeldragning ur EMF synpunkt.

Olika leverantörer av system verkar ha olika förslag för hur modulerna bäst orienteras. Läser man rofoto's "Bli Din Egen Elbaron" så föreslår de att montera övre panelrad "upp och ner", ungefär som i min skiss (men de har själva en snyggare skiss). Läser man motsvarande skrift för t.ex. plannja solcellssystem så verkar man vilja att alla junction-boxar monteras uppåt.

Fördelen med att montera boxen uppåt är ju att solarkabeln då "sticker ut" nedåt från boxen. På så vis undviker man att vatten från kabeln leder ned i boxen. Å andra sidan så är boxen märkt IP-68 så förhoppningsvis så ska den vara tät nog för att inte ta in regnvatten (som vi ju har gott om här på västkusten ...).

Nu kom det precis en rejäl regnskur så jag tog och kikade under panelerna. Lustigt nog så är den "övre" skenan i den övre panelraden helt blöt men den undre skenan för den övre panelraden ligger så långt in under panelerna att den är helt torr. Så från det perspektivet så verkar det faktiskt finnas en fördel även med att montera boxarna upp-och-ner i funktsynpunkt.

Dock så vore det som sagt intressant att veta hur man bäst minimerar "kabelarean" för att undvika höga spänningar vid åska i kombination med att då montera solarkabeln på bästa sätt för att undvika att vatten tar sig in i junction-boxen!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kabeldragning, Åska, EMF och Lenz's Lag

Arne
This post was updated on .
Vi frågade solcellsfirman där vi handlat Heckert paneler och Heckert hade då sagt att panelerna kan monteras upp- och ner. Kopplingsboxen på Heckert-paneler har hög täthet. Så inget problem med tyska Heckert paneler i alla fall. Dina paneler kanske inte får monteras upp- och ner, men det vore konstigt. Men som sagt din solcellsfirman måste känna till hur deras paneler kan och ska monteras och hjälpa dig komma vidare.

Det har redan diskuterats i flera trådar i detta forum det du undrar över:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Kabeldragning-for-solcellerna-tp5012052.html

Visst kan det vara svårt att hitta, om man inte använder rätt sökord.