Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

classic Classic list List threaded Threaded
8 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

Sörböle
Konsumerar väldigt lite ström under sommaren. Det mesta går åt till uppvärmning vintertid. Årskonsumtionen runt 10-12000 kWh efter montage av två luftvärmepumpar. Har en vägg i rakt söderläge, taket rakt östlig/västlig riktning. Bor i Skellefteå så taken täckta av snö lång period. Funderar nu på väggmonterade solceller, skulle samtidigt behöva byta panelen på den gaveln. Solcellerna håller väl 20-30 år så vill gärna byta panelen mot underhållsfritt material. Vad tror ni om utbytet på en oskuggad Södergavel och tips på bra fasadmaterial bakom solceller?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

Arne
This post was updated on .
Det finns tabeller man kan snabbt se vad olika takvinkel ger och olika väderstreck kan ge,
se:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Placering-av-solpaneler-tp5009758.html

En vägg är klart då 90 grader uppvinkling, och rakt söder är azimut = 0 grader.
Då ser du att det ger 71,2 % jämfört en optimal placering, som är 35 grader uppvinkling och azimut = 0 grader. Tabellen gäller för ett helt år.

Om du nu skulle ha takvinkel 30 grader och takfallet mot öster azimut= -90 grader(eller åt väster azimut +90 grader) ger det som du ser i tabellen ca 83,4 %. Alltså 83,4/71,2= 1,17 dvs ca 17 % bättre än på lodrät södervägg. I tabellen tas givetvis ingen hänsyn till snö, men från 1:a nov till sista feb. är det inte mycket solljus att tala om, och blir därför i alla fall även utan snö, nästan ingen solström alls.

Ca 80 % av kWh-årsskörden gör man från den 1:a april tom den 30:e sept.

I och med du har en elnätsansluten växelriktare, då går strömmen, vinter som sommar, du själv inte mäktar med att konsumera, ut på allmänna elnätet, och kan säljas. Pengarna du får kan du köpa ström för på vinterhalvåret. Du använder elnätet alltså som ett jättastort lagringsbatteri. Inte så dumt.

Skulle det vara så att du verkligen vill ha solström på vintern?

Sätt trapetsbleckplåt på väggen. Då kan du använda billigt montagesystem med korta(ca 3 dm) alu-skenor och skruva fast de korta alu-skenorna direkt i trapetsbleckplåten. Du klämmer sedan fast solcellsmodulerna med vanliga modulklämmor mot alu-skenorna.

Du kan även ha både och, dvs en sträng med moduler på ett takfall, och den andra strängen med moduler på väggen. En växelriktare har ofta 2 st DC-ingångar för solcellsmoduler.

Betänkt också på stöldrisken att ha solcellsmoduler på en vägg. Du hjälper då, så att säga, tjuven att ta ner modulerna från taket till bekväm höjd att stjäla dem på. Varje modul betingar ett värde på ca 2000 kr.

Om du med beräkningsprogram vill räkna på olika takvinklar, olika antal moduler och olika väderstreck, då skulle jag vilja föreslå SolarEdges beräkningsprogram "SolarEdge Sitedesigner 2". Det är mindre komplicerat att använda, nämligen. Även om du alls inte tänker använda SolarEdgesystem ger det bra och vettigt resultat. SolarEdges beräkningsprogram beaktar inte heller likt de flesta andra beräkningsprogram, någon ev. skugga, utan antas att solcellsmodulfältet är oskuggat.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

magneten
Bra svar av Arne, hur ser ditt tak ut? Lika bra att bygga ut ordentligt med en gång då det här med solceller visat sig vara starkt beroendeframkallande
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

Gunnar
Ett litet tips!

För den som monterar solpaneler på en södervägg och samtidigt har ett ventillationsaggregat av FTX typ kan det vara en bra ide att ordna med ett  intag för uteluft bakom solpanelerna.

Luften bakom panelerna ä ofta mycket varmare samt att solpanelerna kyls och därmed blir effektivare. Under den tid på högsommaren då man inte vill ha in värne i huset får man ha ett alternativt intag till ventillationsaggregat.

Även en vanlig värmepump skulle kunna förses med ett kanalsystem som hämtar luften bakom panelerna. Både värmepumpen och solpanelerna skulle bli effektivare med en sådan åtgärd.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

Arne
Det kan nog vara en vettig idé, att ta in friskluft bakom solcellspanelerna, om man gör helintegrerat montage av solcellspanelerna.

Men väggmontage av solcellsmodulerna på trapetsbleckplåt avser jag inget integrerat montage, dvs inte att panelerna byggs in i väggen, utan normalt montage som man gör, vilket ger en spalt på 25 mm mellan undersida solcellspanelram och vågtopp trapetsbleckplåten. Dessutom har man trapetsbleckets vågdalar som ger ytterligare spalt. Man får då ganska god vertikal luftspalt bakom panelerna och ev. varmluft stiger snabbt vertikalt uppåt i spalten. Någon luftintag bakom för ventillationsaggregat behövs nog inte för panelkylningens skull.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

Gunnar
This post was updated on .
Ett exempel från det självförsörjande huset utanför Örebro som tar in ventillationsaggregatets tilluft bakom solpanelerna visar att vid en utetemperatur på -5 grader så var luften som hämtades in +28 grader.

Gå in på https://nseffektivareenergi.se och klicka på det Självförsörjande huset för att läsa mer. Det finns även ett radioinslag att lyssna på.

Att trapetsformad plåt hjälper till att leda bort värmen bakom panelerna på ett bra sätt är helt klart men det är ju inte fel om man även kan ta tillvara den varma luften för att göra ventillationsaggregat och värmepump effektivare. Mycket gratisenergi finns att hämta här!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

Arne
På natten, eller efter skymningen och före gryningen och då molnigt, har du inte direkt solljus på de väggmonterade solcellsmodulerna, och helintegrerade i väggen. Då har du inga +28 grader på inluften, kommande från bakom panelerna, till ditt ventilationsaggregat. Då valde försäljarna kanske att inte mäta inlufttemperaturen till ventilationsaggregatet? På vintern består dygnet mest av natt, som bekant.

Själva trapetsbleckplåten värmeleder inte bort någon värme att tala om, utan det är luftcirkulationen i luftspalten som leder bort värmen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Montage på södervägg och väggmaterial bakom skivor

Gunnar
Nej naturligtvis Arne så är det bara när solen lyser på panelerna som det blir så varmt. Det framgår också om du går in på länken och läser där innehavaren beskriver sitt hus. Intressant läsning och även ett radioinslag i SR P4.

Det gäller att ta tillvara alla möjligheter att spara på energi om man som Nicklas bor i en normalstor villa som inte är ansuten till elnätet. Blev faktiskt överaskad av att det går att driva  en villa på våra breddgrader som helt saknar anslutning till elnätet utan att ge avkall på alla moderniteter som vi förväntar oss ska finnas i en bostad idag.