Optimal ordningsföljd av paneler i sträng?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Optimal ordningsföljd av paneler i sträng?

Daniel Jonsson
Hej,
Läste någonstans på detta forum att man ska, baserat på mätvärden för panelerna installera dessa i en viss ordning i strängen för att få optimal prestanda.
Nu kan jag dock inte hitta tillbaka till den informationen.

Någon som kan guida mig?

Mvh, Daniel