Öst/Väst till en MPPT ingång

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Öst/Väst till en MPPT ingång

magneten
enligt denna rapport från Fronius så skulle det kunna gå bra att paralellkoppla en öst/väst sträng till samma MPPT ingång på växelriktaren, utan att det uppstår några förluster pga den så kallade missmatch man får på de olika modul fälten.

fronius_mpp.pdf
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst/Väst till en MPPT ingång

Arne
This post was updated on .
Man ser att detta föredrag presenterades år 2009, alltså utfördes mätningarna med 2007-2008 års teknik och växelriktare som då fanns. Alltså för ca 10 år sedan.  Då var nog växelriktare med 2 MMPT ännu ovanligt. Då monterade man också solcellmoduler främst på tak, som vätte åt söder, pga solcellsmoduler då var mycket dyrare än idag. Man kunde då, på den tiden, inte tänka sig att slösa dyra solcellsmoduler på ett öst- eller västtak, pga att de ger ca 15 % lägre kWh-skörd. (Jag läste den tyska originalversionen av artikeln.)

Men det är intressant resultat de kommer fram till. Dvs att det går bra att parallellkoppla en sträng på östertak med en sträng på västertak, och att koppla dem till en gemensam MPPT, och att förlusten jämfört med att lägga dessa tak på varsin separat MPPT, är liten. De nämner att förlusten blir större ju större takvinklarna är för öst- och västtaket, vilket egentligen är självklart. Är takvinkeln 0 grader för västtaket och 0 grader för östtaket, alltså ett platt-tak, så får de 2 taken ständigt samma bestrålning.

Man kanske skall nämna förutsättningarna för ovan:
-undvika skuggning.
-antal solcellsmoduler måste vara samma i de båda strängarna.
-inom samma sträng måste solcellsmodulerna ha samma uppvinkling och väderstreck.

Detta kan vara intressant för de som t.ex. har ett östtak, ett västtak och ett södertak, alltså 3 olika tak, men vill använda en vanlig växelriktare med endast 2 st MPPT, för att komma billigare undan. Då alltså öst- och västtakssträngarna på den ena MPPT, och södertaksträngen på den andra MPPT.

Har man dock endast ett västertak och ett östertak och en växelriktare med 2 MPPT, så lägger man klart östertaks-strängen på den ena MPPT:n och västertakssträngen på den andra MPPT:n.

Det vore intressant att höra vad Fronius idag säger om en sådan koppling, nu 10 år senare.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst/Väst till en MPPT ingång

magneten
Bra sammanfattning Arne. Var precis så jag tänkte om man harett  öst/väst +syd tak så so torde detta kunna vara en bra budgetlösning!
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst/Väst till en MPPT ingång

Rikkitikkitavi
In reply to this post by magneten
Hmm, att det fungerar beror ju på att båda strängarna kommer drivas mot BEP av MPPT funktionen, men är den lika spänningsmässigt vid olila ljusflöden?
Fast det blir väl så att den sträng som får mest ljus blir den som dominerar och då optimerar växelriltaren efter den.

Intressant ialla fall, då jag har funderat på att lägga en rad på varje sida om nock , huset har 45 gradrs takfall och taket är orienterat i syd nordlig riktning (azimuth 5 grader)