Skattereduktion för mikroproduktion av solel

classic Classic list List threaded Threaded
39 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Lasse
Alla som har ett avtal med en uppköpare av sol el måste anmäla det och mätaren är då registrerad hos de elbolag som du har anslutningspunkten i.

Alltså behöver du inte anmäla det igen.

Tror jag :)

Med vänlig hälsning//Lasse

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Enligt skatteförfarandelagen måste nätkoncessionshavaren lämna in uppgifter om produktionen,
och det står inget om att man som privatperson behöver anmäla sig.

Det är nätkoncessionshavaren skyldighet enligt lag, jag kan inte tolka det på något annat sätt.

===============================
25 §
Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren.
===============================
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

DrivMedEl
Hittade detta

NYHETSBREVET ENERGIMARKNADEN - El | 6 februari 2015 10:57

Skattereduktionen av mikroproduktion via elräkningen på gång

» Finansdepartementet ser just nu över möjligheten att reglera skattereduktionen för mikroproduktion för förnybar el via elräkningen i stället för via skattesedeln. Det berättade Socialdemokraternas energipolitiska talesperson Ingemar Nilsson när han i går deltog i en politisk diskussion om mikroproduktion av förnybar el på Energimarknadens seminarium ”Nästa steg för egen el” på Tändstickspalatset i Stockholm.
– Det är en typ av justering som går att göra relativt snabbt utan någon ny utredning, men jag kan inte exakt säga hur lång tid det kommer att ta, sade Ingemar Nilsson.
Därmed fick dagens första talare Johan Öhnell, ordförande för Oberoende Elhandlare och styrelseordförande för Solkompaniet, gehör för ett av sina förslag på förenklingar och breddning av skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el.
– Förslaget liknar mer nettodebitering och kommer att upplevas enklare för kunden. Den viktigaste förändringen är att skattereduktionen sker per anläggning i stället för juridisk person, sade Johan Öhnell.
Johan Öhnell förespråkar också att kravet på momsregistrering tas bort och att alla kunder bör omfattas av lagen; och inte bara villaägare som i dag.
– Syftet är ju att öka förnybar elproduktion och att kunderna ska bli sina egna elproducenter. Därför måste även villor och företag utan södervända tak och kunder som bygger sol och vind tillsammans i ekonomiska föreningar omfattas, sade Johan Öhnell.

NYHETSBREVET ENERGIMARKNADEN - El | 6 februari 2015 10:57

Inga stora förändringar av skattereduktionen den närmaste tiden

» Skattereduktionen av mikroproduktion av förnybar el behöver utvärderas innan det kan bli tal om större förändringar. Om detta rådde det enighet bland de energipolitiska talespersonerna Richard Nordin (C), Lise Nordin (MP), Ingemar Nilsson (S) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M). Det framkom vid den politiska diskussionen om mikroproduktion av förnybar el på Energimarknadens seminarium ”Nästa steg för egen el” på Tändstickspalatset i Stockholm i går.
Nettodebiteringsutredningen lades fram våren 2013 och sen tog det nästan två år innan den lag om skattereduktion av mikroproduktion av förnybar el, som gäller från årsskiftet, kunde träda i kraft. Alliansregeringens ursprungsförslag fick inte godkänt av EU-kommissionen eftersom det bröt mot EU:s statsstödsregler. Näringsutskottet – som från början behandlade lagförslaget i riksdagen – förlorade ärendet till skatteutskottet när den skattemässiga komplexiteten visade sig bli allt för stor.
– Alliansregeringen arbetade hårt med det här förslaget och jag tycker det är rimligt att vi nu låter det gå en tid och därefter utvärderar det nuvarande systemet innan vi genomför förändringar, sade Cecilie Tenfjord-Toftby (M).
Lise Nordin (MP) hade egentligen velat att Sverige införde nettodebitering.
– Sex andra medlemsländer i EU har detta system så det borde inte vara omöjligt att införa även i Sverige. Men när läget nu är som det är så är det ändå bättre av vi kunde komma igång och införa skattereduktionen från årsskiftet, än att inget hände alls, sade Lise Nordin.

 
Energi kan bara andvändas eller omvandlas inte förbrukas!
Anläggning I http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=28863&dt=0
Anläggning II http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31512&sid=29101&dt=0
Team av dessa http://pvoutput.org/intraday.jsp?tid=891&sid=29101,28863&dt=0
Villa 132m2 Importnetto ca. 3000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2 vaccumrör 750 tank  och 1m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

jansimon
Hur kommer vi in i detta sammanhang utan att pröjsa privata pengar tro? Någon initierad som kan snirkla in och vara öra/öga?
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

jansimon
Nix detta är inte ok. Tänk om vi kunde skicka någon å lägga ihop? Bara en tanke..... Detta får inte bara passera bakom stängda ekonomiska dörrar.....
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by nelos
Hej!

Var finns lagtexten för "skattereduktion för mikroproduktion"
av förnyelsebar energi?
Alltså, den lag (som ger 0,60 SEK/kWh) som beslutats och
trädde i kraft den 1 jan, 2015.  

Jag vet att det finns info på skatteverkets hemsida,
men det är inte lagtexten, utan endast populäromskrivning
av lagen, så att vi skattskyldiga pöbel skall förstå.

Jag vill se vad som står i lagtexten, pga det är den som gäller.
Det måste väl vara en lag, och inte något eget påhitt från
skattemyndigheten.

Jag är inte heller intresserad av några propositioner, motioner,
skrivelse, betänkande och allt vad det kallas (som ju bara är
förslag och inga beslutad lag).

I denna tråd tycks inte finnas länk till den "den beslutade lagen",
men väl till andra länkar som handlar om ämnet. Jag söker lagtexten.

Jag har givetvis sökt på internet med ixquick.se sökmotorn,
men finner inte vad jag söker.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

callec
Hej

De ligger på regeringens hemsida, länkar dit finns i andra trådar här.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
In reply to this post by Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Lasse
 Tack Nelos,

Jag är intresserad av vad lagen "exakt" säger om hur
inmatningen av den förnybara strömmen skall ske, för att
skattskyldig privatperson skall ha rätt till skattereduktionen
på 0,60 SEK/kWh. T.ex. för en solcellsanläggning på 10 kWp.

Speciellt vad lagen säger vad en "anslutningspunkt" är.

Paragraf 29 i SFS 2014:1468  säger "Med anslutningspunkt avses
en och samma inmatnings- och uttagspunkt på elnätet där förnybar
el matas in och el tas ut".

Med "anslutningspunkt" menas alltså en och samma servis-ledning,
som jag tolkar det, pga det är den som ansluter till en punkt på allmänna elnätet

En person påstår att för att få skattereduktionen måste solströmmen
och ful-ström, som tas från elnätet, passera en och samma elmätare.
Solströmmen då baklänges. Jag tyckte det verkade märkligt och orimligt
och jag ville få bekräftat från lagtexten, vad som gäller, vilket jag nu har fått,
tycker jag.

På skattemyndighetens hemsida står det "inmatning och uttag från
elnätet skall ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring
och samma elmätare", men det är som jag misstänkte inte så lagen
uttrycker det, utan skattemyndighetens uttryckssätt gentemot oss pöbeln.
Att det skulle finnas ett krav att solströmmen och ful-strömmen måste gå
genom en och samma elmätare, det är det som jag anser felaktigt.
Lagen säger heller inte detta. Vissa tolkar lagen, som Fan tolkar bibeln.


Jag är nämligen inne på Alt. 2 enligt skiss nedan, att utöver den befintliga
1-vägs-elmätaren, att låta installera ytterligare en elmätare, som enbart
mäter all producerad solström, som direkt matas in på allmänna elnätet.
Båda kommer att ägas av elnätsägaren, som då rapporterar till Svenska
Kraftnät. Elnätsägaren behöver då endast installera en ytterligare
billig 1-vägs elmätare(ingen 2-vägs). Elcertifikat kommer då att erhållas för
all solström.

Jag kan tänka mig att istället för att mata ut solströmmen mellan huvudsäkring
och Elmätare 1, att mata ut den efter Elmätare 1. Momentant solströmöverskott,
skulle då gå baklänges genom El-mätare 1. Frågan är om Elmätare 1 tål det.
Befintlig Elmätaren 1 verkar vara ganska ny, kanske 5 à 10 år gammal.

Vad anser ni vara "anslutningspunkt"?


Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

magneten
Kruxet med att låta elnätsbolag installera en extra mätare är väl bara att det skulle medföra en ytterligare abbonemangskostnad för denna mätaren på några tusenlappar om året, och det är väl knappast värt den lilla extra inkomsten för ytterligare certifikat.
med en 10kw anläggning kommer du väl ändå att exportera större delen av elen eller har du väldigt hög tomgångsförbrukning i huset på sommaren? Ex poolvärmepump o liknade?

Elmätare 2 efter solcellerna måste dessutom vara tvåvägs du ju växelrikatern har en viss förbrukning när den är i stan by läge vilket nätvilaget förmodligen vill ha betalt för även om det bara är några watt,  och med en envägsmätare skulle standbyförbrukningen registreras som produktion vilket ju blir felaktigt.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly 8° taklutning, sydöst 4,1kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27kW
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=980b32b2-75eb-485b-b613-ce91aeb303e4

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Lasse
Magneten,

Visst, kan en elnätägare vara så girig att han kräver betalt för de futtiga milliW,
som en växelriktare drar när den sover. Dock är det en bagatell jämfört
med hans egenorsakade effektförluster i sitt elnät pga resistiva effektförluster.
Som jag redan nämnde, kan jag tänka mig att koppla såsom Alt. 2b.,
då får elnätägaren betalt för milliW-förbrukningen. Se skiss nedan!

Idag betalar vi 1160 SEK/år inkl. moms i fast avgift för
förbruknings-elabonnemanget (16 Amp.), alltså för Elmätare 1.

Tillkommande abo-avgift för ytterligare en elmätare hos samma
elnätägare för oss, borde inte vara +1160 SEK/år, utan lägre pga
samma kund, och för varje kund finns troligen en fast administrationsavgift,
som dock inte redovisas öppet. Avläsning av elmätare sker dessutom
automatiskt via radio, så något extraarbete för att någon tjänsteman
åker ut och läser av finns inte längre. Yttermera, kommer troligen
avräkningen att ske på en och samma faktura, alltså tillkommer
ingen extra tryckkostnad eller portokostnad. Vi har dock inte ännu
erhållit prisuppgift från elnätsägaren för en sådan extra elmätare.

A. Min fråga här i forumet var egentligen:
Vad anser ni vara anslutningspunkt?

Detta har nämligen betydelse för skattereduktionen.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Arne
In reply to this post by Lasse
Nelos,

De intressanta lagarna över skattereduktion för solström., som du ger länkar till.
Dvs:
SFS 2014:1468
SFS: 2014:1467
SFS 2014:1471

de förekommer märkligt nog inte på riksdagens hemsida "riksdagen.se".
Jag kollade nämligen idag. Och det är väl bara lagar,
som beslutats av Sveriges Riksdag, och publiceras där, som gäller.

Jag ser också att de lagar, som du länkar till, inte är underskrivna.
Dina länkar går till företaget notisum, vad det nu är för företag.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Arne
In reply to this post by Lasse
Tack Nelos,

Det är bra att vi har en råbarkad byråkrat på forumet,
som är bevandrad i politrukernas värld.

Det tycks inte vara lätt att skriva ut dem på papper.
Det tycks endast vara en enda harang med text,
utan textstyrning. (inga pdf-filer)

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Mono Wafer
In reply to this post by nelos
Nu har jag från mitt nätbolag fått en "Kontrolluppgift Förnybar el, bankett KU66, inkomstår 2015" och jag antar att nätbolaget också har skickat uppgiften till Skatteverket. Så nu återstår att se om uppgiften kommer att vara förtryckt på deklarationsblanketten.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000 & SolarEdge effektoptimerare, 45° taklutning, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg. Villa 157m², Solfångare Wagner Euro L20AR (vatten) 9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo med äkta GAS-pedal Bi-Fuel. Officiell driftstart: 2015-05-12. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Mono Wafer
Villa-Bengt har en artikel med rubriken "Anmälan till nätägare krävs för skattereduktion"

http://bengtsvillablogg.info/2016/01/31/anmalan-till-natagare-kravs-for-skattereduktion/
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000 & SolarEdge effektoptimerare, 45° taklutning, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg. Villa 157m², Solfångare Wagner Euro L20AR (vatten) 9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo med äkta GAS-pedal Bi-Fuel. Officiell driftstart: 2015-05-12. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Arne
I broschyren "Solenergi, vägen till fast elpris" av Rexel, anger de på sidan 3 att "Privatpersoner kan också få en skatterabatt på 60 öre per kWh". Med också  menar de utöver solcellstödet.

Företag får väl också skattereduktionen 60 öre/kWh, inte enbart privatpersoner, vad jag har hört.

Det kan klart ha varit en reklambyrå, som man får anta har smärre kunskaper i ämnet,  som författat broschyren åt Rexel. Elgrossisten Rexel har inte tidigare ägnat sig åt solceller, utan först börjat i år tror jag.
12