Tesla3 + batterilagring + solceller

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tesla3 + batterilagring + solceller

Tauonium
Hej solvänner, :)

Frågan till forumet är ganska öppet ställd. Hur hade ni gjort med mina förutsättningar?

Målet är att bli helt oberoende på el för uppvärmning, hushållsel samt körsträcka/år. Ytan tillgänglig är ett hustak med riktning VästSydVäst, ca 72kvm + ytterligare ett fristående garagetak i rakt sydlig riktning, ca 20kvm.

Har bokat en Tesla 3 som förhoppningsvis dyker upp upp 2018, om allt går enligt plan:). Eldningsoljan kommer att förbjudas från 2020 för hushåll så där måste jag byta ut uppvärmningen...

Körsträcka ca 2000 mil/år
Hushållsel ca 5kwh/år
Olja ca 1,5kbm/år

Vilka solceller hade ni valt?
Hur stort batteri behöver man ha? (Funderar på en Powerwall 2)
Ska jag tanka upp oljetanken i december 2019 (3kbm) innan jag installerar solceller, för att utveckling går så snabbt på solcellssidan, att troligtvis har priserna fallit ytterligare så att det kan vara värt att vänta tills 2022 innan jag byter?
Resonera gärna fritt? Är tacksam för tankar och förslag.

Vänligen
John  

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tesla3 + batterilagring + solceller

callec
Med dina förutsättningar bör du välja högprestandapaneler, de är dyrare i inköp men lönsamma i längden.
Batteripack är inte att tänka på.
På sommarhalvåret överproducerar du och säljer detta så dyrt du kan, på vintern köper du tillbaks den el du behöver för pengarna som du tjänade under sommaren.
Ungefär så här går det till
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tesla3 + batterilagring + solceller

TommyE
In reply to this post by Tauonium
Jag hade nog gjort som vi gjorde, först någon form av värmepump, jord eller berg (vi konverterade från direkt el till bergvärme), funkar även med luft/vatten om klimatet tillåter. Det drar ner uppvärmningskostnaden så mycket att det är svårt att tro att det är sant. Kör med det i ett eller två år och se hur lite ni förbrukar, sedan köper ni så mycket solceller som ni behöver.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tesla3 + batterilagring + solceller

Arne
This post was updated on .
1,5 m3 eldningsolja är ca 1380 kg olja. Eldningsolja har värmevärdet ca 41 MJ/kg.
1,5 m3 eldningsolja blir då det eldas 56580 MJ. Inga förluster beaktade.
Vid förbränning i oljepannan går kondensationsvärmen förlorad ut i skorstenen, så bara ca 90 % kan tillvaratas.
Så ni behöver alltså 56580 x 0,90 = 50922 MJ/år för uppvärming (och för varmvatten antar jag).

1 kWh = 3600 kJ. Ni behöver 14145 kWh/år. Jag antar ni har vattenburen värme med radiatorer i ert enfamiljshus.

Ni har körsträcka 2000 mil/år, med moped eller vad?

Om man har en elbil t.ex. Nissan Leaf så drar den ca 1,5 till 2,0 kWh/mil.
2000 mil per år betyder ca 4000 kWh.

Er familj behöver alltså 14115 + 5000 kWh(hushållsel) + 4000 kWh(körsträcka) = 23115 kWh/år.
(du angav endast 5 kWh/år i hushållsel, vilket endast räcker för att steka ett par falukorvar per år. Högre kokkonster än så kanske ni kan)

Era tak på 70 + 20 m2 kan ca 54 st solcellsmoduler på plats. Om 260 Wp moduler, blir det 14,04 kWp installerad effekt. Om taken ligger i Mellansverige, då får ni ca 850 kWh/kWp, alltså 11934 kWh/år.
Du glömde ange var ni har ert enfamiljshus.

En värmepump för att få ner energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten vore nog en bra ide.
Kanske värmepump luft till vatten, om utomhusklimatet tillåter det, + elpatron för stödvärme vid stark kyla.
Vattenradiatorerna som är avsedda för hög framtemperatur, som oljepanna ger, ca 70 grader, måste kanske bytas till större radiatorer. En värmepump ger nämligen inte så hög vattenframtemperatur som en oljapanna. Energiförbrukningen för värme och varmvatten halveras nog då och ni hamnar på ca 14115/2 + 5000 + 4000 = 16073 kWh/år.

Har ni en taklutning på mindre än ca 20 % kan ni lägga moduler även på ostnordost takfallet, och med ca 40 moduler à 260 Wp krama ur kanske ytterligara ca 7000 kWh solström. Då är du uppe i en solströmproduktion på ca 19000 kWh/år.

Även om ni sett över året kan producera mer ström än ni förbrukar, kan ni inte hugga av servisledningen till din elnätsägare och bli fria från elnätsägaren. Vad gör ni på vintern? Då knappt någon solströmproduktion alls. Det blir till att käka djupfrysta falukorvar eller gå på Stadshotelet för lunch och middag.