Utläsa datablad sma

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Utläsa datablad sma

Zyberdude
Hur utläser man effektiviteten ur tex sma tripower? 600V verkar vara effektivast över hela linjen men vad är x linjen 0-1?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utläsa datablad sma

Arne
Hej!

Diagrammet du tänker på har troligen verkningsgrad i % på Y-axeln och på X-axeln är det AC-uteffekt/AC-märkeffekt(blir alltså ett bråktal mindre än 1).

Står inte det på diagrammet du har att det är utgångseffekt delat med märkeffekt på X-axeln?
Det måste givetvis anges, annars är ett diagram odugligt.

Är växelriktarens ögonblickliga AC-uteffekt 7 kW och växelriktarens AC-märkeffekt 10 kW, då är det vid X=0,70 man ska titta.