Väntar på installationsmedgivande från vattenfall

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Väntar på installationsmedgivande från vattenfall

Joakim I
Hej, föranmälan gjordes i april men installationsmedgivande har inte kommit än. Vattenfall säger att alla kommer att få vänta 3 månader. Någon som sitter i samma sits och lyckats få nån kompensation? Lite tröttsamt att missa de bästa månaderna.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Väntar på installationsmedgivande från vattenfall

Arne
This post was updated on .
Vattenplask AB och andra stora monopol-elnätsbolag äger sina kunder och kan göra som det behagar dem. Du kan inte bli av med dem med mindre än att du flyttar till ett hus som ligger i annat monopolelnätsbolags elnät.
Bekanten har ett kommunalägt elnätsbolag som istället är måna om sina kunder tillika väljare vart 4:e år och elfirman fick godkännandet klart för inkoppling av växelriktaren på ca en vecka. Elmätaren bytte elnätsbolaget följande arbetsdag efter att elfirman anmält klar anläggning. Se tråden: http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html

Måste du få servis-ledningen utbytt mot grövre vilket skulle innebära arbete för ditt elnätsbolag?
 Om inte, är det knappast något arbete alls för elnätsbolaget att godkänna inkoppling av din växelriktare, speciellt inte om den är ganska liten 3 - 15 kW, och såvida den har intyg att få användas i Sverige.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Väntar på installationsmedgivande från vattenfall

Joakim I