Vem betalar bäst för elen man vill sälja ?

classic Classic list List threaded Threaded
25 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vem betalar bäst för elen man vill sälja ?

BengtK
Jag är inte med på dina uppgifter avseende Göteborgs Energi !
Jag har - sedan januari 2018 rörligt pris på det jag köper, samt spotpris+25 öre på det jag säljer.
Jag har gjort ett diagram avseende januari 2018 - t.o.m. december 2019:


Jag har dessutom avtalat att de inte betalar ut mitt överskott utan lägger detta i ett konto.
Där är just nu c:a 2500 mej tillgodo ! Detta kommer troligen att räcka t.o.m. mars 2020 .
Sedan kommer mitt tillgodo åter att öka.
För tydlighetens skull - jag har ingen annan affärsmässig bindning till Göteborgs Energi än detta avtal.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vem betalar bäst för elen man vill sälja ?

Tåbro79
Jag har avtal köp och sälj med Göteborg Energi (sedan solcellsinstalltionen hösten 2015). Båda avtalen är timspotprisavtal och på säljavtalet får jag 25 öre mer än timspotpriset eftersom jag har överlåtit ursprungsgarantierna. Dessutom låter jag Göteborg Energi köpa elcertifikaten.

På mitt köpavtal står det: Rörligt pris + 2,9 öre och ”ingen bindningstid”

Jaha men jag har timspotpris och det är också ett rörligt pris säger dom, men nu har jag fått ett skriftligt brev som förtydligar avtalet. Bra så långt!

På både köp och säljfakturan står ett kWh-pris och antal kWh. kWh-priset är ett uträknat pris map köp resp sälj timme för timme hela månaden, alltså månadssumma-öre/månadsenergi-kWh. Alltså det diagrammet här nedan visar

 
Sen får man ta och beakta vad blir det i slutänden, vad kostar det, eller tjänar man. Det borde vara en fördel att både köpa och sälja från och till samma bolag. Som jag ser det har man bäst förhandlingsläge som privatperson då.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vem betalar bäst för elen man vill sälja ?

jonitz
In reply to this post by JonteY
Jag kan bekräfta att man inte längre kan förlänga med spot+40öre på vattenfall, men som någon annan skrev så kan man få spot+20 öre. Det får väl anses vara helt OK som det ser ut just nu.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vem betalar bäst för elen man vill sälja ?

Kaggen
In reply to this post by dunken
Det kan kanske vara värt att kolla på Jämtkrafts "Dela vattnet".
Överskottet på sommaren fördelas under vintern och man betalar ca 20/mån för detta.
Normalt borde spotpriset vara högre på vintern så det kan finnas en hävstång där men som någon nämnt tidigare väger köppriset tungt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vem betalar bäst för elen man vill sälja ?

Sol-i-sinnet
Bor i Karlskrona
Affärsverken Energi betalar där spotpris+10 öre/kWh för överskottet under förutsättning att man även köper sin el av dom.
Dessutom kan man sälja elcert och ug till hyfsat pris.
12