Yrka moms avdrag på anläggning ?

classic Classic list List threaded Threaded
31 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Anders J
Hmm.., undrar om det arrangemanget håller för en prövning.

Men detta med momsen och återbäringen är ju ett debacle som inte ens skatteverket ville ha och det slka bli intressant att se hur det utvecklar sig.

Jag har just summerat fakturorna för 2014, för första halvan av året två i månaden (nätnytta och elhandel på olika sidor) och mot slutet av året på samma, Speciellt momsdelen av nätnyttan är ju helt patetiskt, det är ju ibalnd enstaka ören.

Resultatet är att vi fått 81,14 kr i moms. Både min fru och jag är nu momsregistrerade privat och vi ska redovisa 40,57 kr var i momsintäkt.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

jansimon
Detta står att läsa hos skatteverket:

"Dra av moms för investeringskostnader:
Huvudregeln är att du inte får dra av moms för inköp till en ”stadigvarande bostad”. En solanläggning som du installerar på din bostad eller ditt garage räknas som inköp till stadigvarande bostad. Du kan bara dra av momsen från inköp till solcellsanläggningen om den ”uteslutande används för ekonomisk verksamhet” – det vill säga att du säljer all el som du producerar."

Länk till hela texten:
http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/forsaljningavoverskottsel.4.3aa8c78a1466c58458750f7.html

Man undrar om regering och skatteverket verkligen förstår hur orimligt detta är?

Jag har ju fått bidraget som privatperson. Således får jag inte dra av investeringsmomsen, men då jag är bla. Enskild företagare med jordbruk så kommer jag att använda detta momsreg.nr för momsen.

Orkar inte registrera mig för privat moms oxå. Det skulle innebära att ha 3st momsreg. Då jag även har ett AB. Halva elkostnaden dras av i jordbruket/halva privat, hur skall det hanteras för momsen.... Detta är ju en orimlig hantering av otroligt små medel........

Nästa solcellsprojekt kommer tas in som företagare och hanteras fullt ut så. Nog idag det enklaste man kan göra......I alla fall om man ändå driver företag......


/Janne
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Arne
In reply to this post by Stefan
Stefan,

Vilken typ av företag är det som köpt in din sollcellsanläggning?
Enskild firma, aktiebolag, kommanditbolag eller vilken typ?

Kan denna din firma göra avdrag med 0.60 SEK/kWh elström(Nytt från skattemyndigheten sedan 1 jan 2015) som du matar in till allmänna elnätet, dvs ström som ditt företag säljer?

Hälsning
Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
Hej

Enskild firma kör jag på.

Ja jag får 60öre tillbaka.

9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Arne
Bra, tackar för svar på frågorna.

I detta forum, ser man tyvärr alltför ofta att skribenter, möjligen i sin iver, "glömmer" att svara på frågan, som trådstartaren ställer. De svarar istället på många frågor, som trådstartaren inte alls har ställt.

Enskild firma är den enklaste formen av firman att grunda, och är
egentligen samma som privatpersonen, som grundar den enskilda firman.
Den enskilda firmans identitet är nämligen exakt densamma, som
privatpersonen, som har grundad den. Vi funderar nämligen också på att
"göra samma" som Du för solcellsanläggning.

Hälsningar
Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Arne
Stefan!

Jag har noggrant läst genom hela denna intressanta tråd.

1. Vad jag förstår har du Stefan för fastigheten endast
förbrukningsabonnemang hos din nätägare. (alltså inte också ett
inmatningsabonnemang).

2. Det är din enskilda firma(vi säger att det är din högra hand, som
driver ekonomisk verksamhet), som köp in 7 kW solcellsanläggningen.

3. 7 kW sollcellsanläggningen är monterad på en privatpersons fastighet.
Din vänstra hand tillhör denna privatperson

4. Din vänstra hand äger en mindre solcellsanläggning på 1 kW, som är
monterad på samma fastighet. Denna mindre anläggning försörjer dig då
den stora 7 kW anläggningen enbart matar ut sin tillverkade ström på almänna elnätet.


A. Vad jag inte förstår, är att det har betydelse för momsavdragsrätten på
vilket hustak din enskilda firmas solcellsanläggningen är monterad. Dvs,
om den har monterats på en fastighet, som ägs av den enskilda firman,
eller om på fastighet ägd av dig privat(vänster hand), eller om på en
fastighet som ägs av annan person, som då hyrs för ändamålet.B. Skulle du inte ha kunnat teckna ett inmatningsabonnemang hos din
nätägare för din 7 kW anläggning? Jag antar att det är en 3-fast
växelriktare du har, vilket innebär en ström på max. ca 11 Amp. Då
räcker huvudsäkring 16 Amp. (Inmatningsabonnemang för 400 V med
huvudsäkring upp till 63 Amp. tycks ligga på 780 SEK/år, hos Fortum.
Vetlanda Kraft tar 2601 SEK/år. Kanske kan man förhandla ner det priset
vid lägre huvudsäkring). I kampen mot skatteverket kan det vara bra att
betala för ett inmatningsabonnemang(och att man betalar för det, säg 10 SEK/år, bara man betalar något).
Det viktiga är att man har ett sådant inmatningsabonnemang att kunna
visa upp. Det kan alltså vara bättre att nätägaren tar betalt för ett
inmatningsabonnemang för att man matar in solel på deras elnät (än att
det tillhandahålls gratis av nätägaren). Det vanliga för solström är dock
tydligen att inmatningsabo är gratis.

Elnätsägarna betalar endast för inmatad "överskottsel", dvs högst samma
antal kWh, som man egenförbrukar. Det är tydligen enbart för att man
inte har inmatningsabonnemang. Har man inmatningsabonnemang kan de
däremot troligen inte ha en sådan begränsning, utan måste betala för all
inmatad el.

Stefan, om du skulle ha haft ett inmatningsabonnemang, så skulle du ha
"papper" på att du säljer all el, som din solcellsanläggning producerar.
Alltså, skulle det inte behövas ytterligare en solcellsanläggning(jag
tänker på den lilla på 1 kW). Att din elmätare för din egenförbrukning
av el, sitter ansluten där din 7 kW växelriktare matar in solcellselen
på elnätet, kan ju inte göra att skatteverket förverkar din enskilda
firmas rätt att dra av momsen för inköpet av 7 kW anläggningen. Din
granne har ju samma anslutningspunkt (bara några meter bort), liksom
alla andra elförbrukare(andra grannar, alla i Sverige) är anslutna till
denna punkt dit din växelriktare matar in ström på. Vart skulle du
annars ansluta och mata in din solström? 2 meter längre bort, eller 1
km, eller kanske 100 km längre bort?

C. Du nämnde den 18:e aug. 2014 att skatteverket krävde in handlingar
som styrker att all el som anläggningen producerar säljs. (7 kW
anläggningen, antar jag). Du meddelade ca 1 vecka senare, den 25:e aug.
2014 att skatteverket hade godkänt din enskilda firmas avdrag för moms
för inköpet av 7 kW anläggningen.

Vilka handlingar lämnade du in? Eller skrev du bara ett brev med starka
argument och bra resonemang?

D. Gör du avdraget på 60 öre/kWh i din enskilda firma eller i din
privata deklaration? Effektivast borde det vara i den privata
deklarationen, då det är en direkt reducering av privata skatten. I den
enskilda firmans bokföring däremot, reduceras endast intäkten från
försåld solström. Ev. överskott från den enskilda firman, måste du väl
ta upp som inkomst av tjänst i din privata deklaration. Den beskattas då
lika dyrt som sådan, dvs med minst med 30 % skatt. Kanske tvingas du
dessutom betala arbetsgivareavgift(ca 31 %).

E. Hur lång avskrivningstid är det på en solcellsanläggning. Ni som har
enskild firma kan ju årligen skriva av ett belopp för den. Är
avskrivningstiden 5 år, 10 år, eller vad är den? (Märk väl, jag frågar
inte hur länge den håller och fungerar.)

Att besegra allsmäktiga svenska skatteverket är en bragd. De är nämligen
både åklagare och domare. Medborgarna är rättslösa. De benämner oss
medborgare dessutom "skatteskyldiga", oavsett om oskyldig eller ej.
Skatteverket anser nämligen att vi alla redan på förhand är skyldiga(och
skall därför bestraffas). När oskyldiga straffas, så ser de det som
förebyggande åtgärd. Medborgarna kanske i framtiden gör något fel eller
misstag.

Jag önskar dig Stefan fortsatta framgångar affärsmässigt liksom privat.

Hälsning Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
Hej

Har bara en mätare som registrera Import och export.
Köper och säljer till vattenfall idag.

Som det är ett avdrags förbud på villor och reglerna är tydliga att ALL EL MÅSTE SÄLJAS FÖR ATT FÅ DRA AV MOMSEN PÅ ANLÄGGNINGEN.

Detta har jag då uppfyllt genom att se till att ALL el går ut på näten som min 7kw anläggning kan producera.  Detta går ju av naturliga skäl inte kontrollera då skatteverket inte vet hur mycket sol jag har här varje dag. Eller vilken förbrukare som är på eller vilken väg elektronerna tar i ledningarna.
Varje elektron är ju inte märkt med en flagga :)

Har kollat det där med ett eget Utmatnings abonnemang och det går ej då reglerna inte tillåter det.
För att kunna klassas som mickroproducent och få dessa 60 ören på skattesedeln tillbaka. Dessa kommer automatiskt på nästa års privata deklaration. Men bara för momsens skull så fungerar ett inmatnings abonnemang med egen mätare.

•Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttags abonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
•För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Avskrivningen är på 5år 20% per år.

Jag skrev ett brev till dom och förklarade tydligt hur jag tänkte göra.
Villkoret var ju att ALL EL SKULLE SÄLJAS och det kan man uppfylla på många olika sätt. tex genom extra anläggning och eller med automatiska brytare som bryter all förbrukning under tiden det produceras sol el.

Med vänlig hälsning Stefan
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Yrka moms avdrag på anläggning ?

Arne
Stefan!

Här är ytterligare ett sätt att säkerställa att från en
solarcellsanläggning, att all tillverkad solström matas in på allmänna
elnätet. Även om man själv samtidigt förbrukar ström från allmänna elnätet.

Nämligen, att en 1-fas växelsriktare används, som då ju bara matar ut på
just en fas, säg fas R. Förbrukare i huset: spis, lampor och annat
lägger man på de andra 2 faserna, nämligen fas S och fas T. Då har man
säkerställt att all, jag säger all, solström går ut på allmänna elnätet.
Har man det kopplat så, kan man omöjligen förbruka någon solel själv av
det som solcellslanläggningen tillverkar.

Detta kan nog bara tillämpas på "små" 1-fas solcellsanläggningar, ca upp
till 5 kW, vilket betyder växelström max ca 21,5 Amp. på 1 fas (för
3-fas, är för 5 kW max.strömmen 7,3 Amp på varje fas.) Detta pga 1-fas
växelriktare innebär högre max ström, jämfört med 3-fas växelriktare.
Nätägare kan ogilla snedbelastningen, som en "stor" 1-fas växelriktare
innebär, och kanske ha synpunkter på det. I Tyskland accepterar
nätägarna tydligen fas-snedlast på upp till 4,6 kW., hur varje nätägare
i Sverige bedömer fas-snedlast, vet jag ej.

Stefan, har du tänkt på detta med 1-fas växelriktare och egenförbrukarna
på de andra faserna?

Stefan, jag förstår inte hur du kan klara dig med den lilla
solcellsanläggning på en 1 kW, för att ge ström till egenförbrukning? En
kokplatta förbrukar ca 1,5 kW. Du kan ju inte ens göra en kopp kaffe,
under dagtid, då solen lyser (alltså då den stora 7 kW-aren matar ut på
allmänna elnätet).


Hälsningar
Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

Stefan
Nja det där fungerar bara på vissa elmätare.

Jag kör med 1-fas växelriktare Micro fast det är fördelat över tre faser.

Det finns vist 2st olika mätare ute på marknaden.

De som summera all el över faserna i första steget sedan registrera om det blir export eller import.
Tex : FAS 1 KÖP 2kw, FAS 2 SÄLJ 1kw, FAS 3 KÖP 1kw = KÖP 1kw
Alltså här registrera mätaren 1kw som köp.

Sedan den mätaren som jag önskar jag hade den mäter varje fas för sig.
Så då kan man sälja på 2 faser och köpa på 1 fas.
Tex : FAS 1 KÖP 2kw, FAS 2 SÄLJ 1kw, FAS 3 KÖP 1kw = KÖP 3kw och Sälj 1kw samtidigt
Alltså här registrera mätaren 3kw som köp och 1kw som sälj.

Klara sig är inte så svårt. Ingen är hemma under dagtid så huset står i standby.
Sedan finns det ett sätt till som jag funderat på och det är att skapa fas 4
som är kopplad till en batteribank. Här kan man lägga tex det som man absolut behöver på dagtid.

Med vänlig hälsning Stefan
9,75 KW 39st 250w Moduler med Replus 250 Micro Inverter.

Allectra Computer AB

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

mickeys
Jag har ju precis köpt in en anläggning privat. Säg nu att jag vill utöka denna anläggning fast köpa det på mitt företag (aktiebolag). Skulle det gå? Hur skiljer jag på vad jag producerar o säljer genom privat resp företag? För om jag ska kunna få momsavdrag måste jag ju sälja all el som företaget säljer. Kan man ha två avtal med elbolag...ett privat o ett för företaget?

Några input vore bra här. :-)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Yrka moms avdrag på anläggning ?

magneten
borde rimligen gå bra att köpa några paneler till företaget, du får väl helt enkelt anta att dessa företagspaneler producerar el enligt vad designprogrammeter säger att de skall göra enligt dess montageläge.

Skall inte vara några problem att köra det hela över samma mätare och abbonemang, då all din egenförbrukning självklart kommer från din första privata anläggning  (som ju täcker egenförbrukningen mer än väl på årsbasis)

Jag kommer själv att köra detta upplägg då min nästa anläggning skall installeras på vårt "lantbruk" för företaget får man även 30% solcellstöd  på alla kostnader exkl moms.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
6 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas.
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

12