Svara – Re: Söker en elektriker
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Söker en elektriker
— by Anders J Anders J
Hela behörighetssituationen med "yrkesmän" och behöriga är mest av allt en fars. Naturligtvis klarar alla elektriker av att koppla in AC-sidan på en växelriktare, men de har ju totalt nollkoll på resten, krav med skyltar, krav på DC-brytares prestanda etc.

Liksom att jag tror att det är extret få "yrkesmän" eller ens behöriga som alldeles bortsett från detta med solceller ifrågasätter och kollar sådant som utlösningsvillkor, utan man sätter glatt upp 16 eller 20 A dvärgbrytare utan vidare.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/