Svara – Re: Var ansluter man växelriktaren?
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Var ansluter man växelriktaren?
— by Arne Arne
Hej!

Vi monterade vår växelriktare 12,5 kW, i vårt kallgarage. (För att bli av med den,
och slippa ha den inne i huset och ta plats.)
Där i kallgaraget är den skyddad från väder och vind, regn och hetta.
Och den värmen den utvecklar är inget problem.
Vi fick givetvis dra en ca 17 meter lång trefas-elkabel med 5 st ledare à 10 mm2,
från fasadskåpet till växelriktaren i garaget, som kostar själva kabeln ca 115 kr/meter, inkl. moms.
Den skall givetvis läggas i markslang diam. 50 mm och grävas ned på djup ca 50 cm.
Vid växelriktaren skall du montera växelströmsbrytaren på 3-fas-elkabeln till växelriktaren.
Du skall nämligen bekvämt kunna stänga av växelströmmen till växelriktaren.

Växelriktaren kopplas alltså via kabel till fassadskåpet, så det är så långt riktigt,
men växelriktaren behöver inte tvungetvis monteras precis bredvid fasadskåpet.

Visserligen, har nog de flesta växelriktare tillräcklig kapsling(dvs IP-klass)
för att kunna monteras utomhus, men, det kan vid utomhusmontage
i solsken vara svårt att avläsa sifferfönstret.
Alltså en praktisk detalj.

Om växelriktaren avses anslutas till någon undercentral (och inte till fasadskåpet med
den inkommande servis-ledningen) kontrollera att elledningarna
till undercentralen är tillräckligt grova(mm2) för vald växelriktare.

Anmärkning: du anger "håller på att bygga 7kwh solcel installation".
Kanske menar du en 7 kWp solcellsinstallation, dvs med märkeffekten 7 kW?
(en 7 kWp anläggning, ger ca 6000 kWh/år)

Arne