Svara – Re: Ny solcellsanläggning 12 kWp april 2016, blev 15 kWp, beskrivn., foton m.m.
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Ny solcellsanläggning 12 kWp april 2016, blev 15 kWp, beskrivn., foton m.m.
— by Arne Arne
Bekanten monterade 12 st moduler à 255 Wp på norrtaket i slutet av maj 2016, uppvinkling 13 grader och azimut 328 grader. Det blev så bra att, nu i aug 2016 har ytterligare 12 st Heckert NeMo 255 Wp moduler  monterats på norrtaket, nämligen modul 59 till 70. Det finns alltså nu 24 st moduler à 255 Wp på norrtaket.

Se vy från ovan:


Kostnaden för de ytterligare 12 st modulerna inkl. montage(självmontage) på norrtaket är samma som för de tidigare, nämligen 35 600 kr, inkl. moms, motsvarande 11,8 kr/Wp.

Sträng 1: 30 st moduler, 1 till 30. ( 15 st effektoptimerare P600)
Sträng 2: 40 st moduler, 31 till 70 (20 st effektoptimerare P600)

Man kan ha max 30 st effektoptimerare P600 i en sträng, dvs 60 solcellmoduler.
Bekanten kan alltså bygga ut ännu mer.  På norrtaket får plats ytterligare 12 st moduler.
Garagetaket är ounyttjat. Växelriktaren SE16k kan ha max 21,6 kWp installerad effekt.
Så ytterligare 3,5 kWp kan installeras på denna samma växelriktare.
I praktiken betyder det ytterligare 13 moduler à 255 Wp.

För hela totala anläggningen på 18,1 kWp, även inräknat elfirmans faktura, blev kostnaden 224 800 kr, inkl. moms. Solcellstödet från Länstyrelsen är då inte beaktat. Det motsvarar en kostnad på 12 420 kr, inkl. moms per installerad kWp. Bekanten och jag utförde installationen själv, förrutom AC-sidan, som en elfirma utförde(7235 kr, inkl. moms). Stödet från Länsstyrelsen blir 20 % av 224 800 = 44 960 kr. Återbetalningstiden, när solcellstödet beaktas, blir 6,3 år. Vilket är acceptabelt.

Det tog totalt 30 mantimmar att montera och koppla in dessa ytterligare 12 st moduler.
Vi var tvungna att montera bort de 12 st befintliga solcellmodulerna på norrtaket, eftersom vi hade justerat takkrokarna för dem så att de hade mindre lutning än takets 13 grader, och nu skulle de ha samma lutning som taket, annars skulle det se tok ut.  För att slippa lyfta ner de 12 st modulerna på backen och sedan lyfta upp dem på taket igen, lade vi dem på en trävagga vilande på betongpannorna, som vi hade snickrat ihop, och fäst i ströläkten för att vaggan inte skulle kunna glida ner från taket. Detta extra demontage- och montagearbete är inräknat i de 30 mantimmarna.

Totalt installerad effekt för solcellsanläggningen som totalt nu har 70 st moduler, är 18,1 kWp.
Enligt solarEdges beräkningsprogram skall nu oskuggat 16260 kWh fås per år. Det finns emellertid litet skuggning från träd, så troligen blir årsskörden litet mindre, kanske runt 14500 kWh.

För att nu inte bränna mätarsäkringarna, som är på 20 A, ställdes begränsning av uteffekten på växelriktaren in. Man måste då skruva bort kåpan på växelriktaren och ange lösenord,
och knappa på miniatyrknapparna på kretskortet.
Tydligen skall strömmen kunna ställas in, men sådan möjlighet hittades ej. Dold?
Vi hittade bara "site limit" och ställde in den till 15,5 kW. (15,5 kW motsvarar vid 400 V 22,5 A på de tre faserna.) Det är dock bättre att begränsa strömmen än effekten. Det är nämligen strömmen som smälter mätarsäkringen, inte effekten.