Svara – Re: Ny solcellsanläggning 12 kWp april 2016, blev 15 kWp, beskrivn., foton m.m.
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Ny solcellsanläggning 12 kWp april 2016, blev 15 kWp, beskrivn., foton m.m.
— by Arne Arne
Utan att ta bort kåpan på växelriktaren kan man göra vissa inställningar.
Tar man bort kåpan och knappar på miniatyrknapparna kan man göra många fler inställningar.

När vi satt tillbaka kåpan och trycker på LCD-knappen på undersidan av växelrikaren,
kan ca 10 olika menyer knappas fram. Däribland finns "Power limit" och den anger 15,5 kW.
(innan vi började peta, angav denna "power limit" 16,8 kW)
Någon "power limit" kunde vi inte hitta när vi knappade på miniatyrknapparna.

Vad det är för skillnad på "site limit" och "power limit" vet jag ej.
(Det går att koppla ihop flera SolarEdge-växelriktare med varandra. Kanske är det det de menar med "site limit", dvs en växelriktargrupp på en och samma anläggning.)

Det skall för "power limit" gå att ställa in en %-sats( från 0 till 100 %) av nominell uteffekt( för vårt fall 16 kW). Men sådan inställningsmöjlighet hittar vi ej. SolarEdge har en massa tekniska blad att ladda ner på sin hemsida. Många av dem kan gälla gamla solarEdge-produkter. De ändrar programvara i sina växelriktare, och bekanten har nog senaste programvaran pga köpte i april 2016. De har kanske ännu inte gjort något tekniskt blad för just denna nya programvara, kan man tänka.