Svara – Re: Ny solcellsanläggning 12 kWp april 2016, blev 18,1 kWp, beskrivn., foton...
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Ny solcellsanläggning 12 kWp april 2016, blev 18,1 kWp, beskrivn., foton m.m.
— by Arne Arne
Visst skulle det nog gå med ett relä(4 poligt, 25 A), som styrs från växelriktaren,
istället för en ljussensor.
Men, då gäller det att hitta var man kan ta ut en styrsignal från växelriktaren.
Och skulle man då ställa till med något i växelriktaren så den bränns, är det inte roligt.
Därför har bekanten valt ett helt oberoende system, som visserligen kanske kostar en 500 lapp mer.

Att direkt använda spänningen från solcellerna som styrsignal till ett relä, är nog knepigt,
pga den höga spänningen (750 Volt).

Som bekanten har det nu, så kan han ställa luxvärdet på skymningsreläet,
så att varmvattenberedaren startar innan växelriktaren går och lägger sig.
Alltså, beredaren kan få starta även om växelriktaren producerar blygsamma, säg 100 à 200 W.
Om man då "slösar" 100 à 200 W solström på vattenvärmning,
så gör det ingen pga att beredaren slukar 3000 W.
Detta för att man då kan öka gångtiden på beredaren, speciellt på sommaren.

När jag tänker efter, så tror jag att det finns relä i växelriktaren, som har med att den skall stänga av sig själv vid bortfall av nätspänning. Dessa reläer sluts väl vid normal start av växelriktaren. Möjligen kan man koppla in sig där och plocka ut en styrspänning till eget relä för en beredare. Men man måste då dra kabel från växelriktaren till kontaktorn(reläet) för beredaren och skulle tvingas gräva igen. Det går nämligen inte i efterhand att peta in en kabel i nergrävda flexslangen med solarkablarna från garaget till fassadskåpet.

Det finns klart även tidur med så kallad astro-funktion, dvs solupp- och nedgångarna för valfri ort på jorden.
Fabrikanten har helt enkelt programmerat in dessa data i det elektroniska tiduret. Med en sådan blir installationen enklare, pga någon ljussensor behöver inte installeras. Men de innehåller ett litet batteri. Jag gillar inte apparater med batteri, pga när batteriet tar slut om kanske 5 à 10 år, vet ingen längre att den har batterier, och elektrikern måste tillkallas. Blir dyrt. Finder har ett sådant Astro-tidur, nämligen t.ex. 12.A1 kostar väl ca 700 a 800 kr, men måste ha en liten knappcellsbatteri.

För övrigt så här ser det ut i hallen där ljusstyrningsboxen har installerats, rött konstant sken på dioden betyder att reläet är slutet, och blinkande att det är öppet:


Och här nedan den lilla ljussensorn på ute på väggen.