Svara – Jordning/Potentialutjämning
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Jordning/Potentialutjämning
— by Mårten Mårten
Har efter en längre tids fundering slagit till och fått levererat 60 Polykristallina paneler, totalt 15,9Kw. Efter bidrag kommer jag ner i ca. 8100kr/Kw. Dessa ska monteras på ett tak bestående av TP20 plåt. Monteringssystem är K2 Multirail 10. Montera det kommer jag att göra själv, den enda funderingen jag har är jordning/potentialutjämning. Jag ser på forumet att några jordar/potentialutjämnar sina system. Vad gäller för jordning/potentialutjämning? Jag pratade med de som jag köpte systemet av och som också installerar, de jordar/potentialutjämnar inte när de monterar.

Läser jag i SolEl Installationsguide nätanslutna solcellsanläggningar står det "När  det  gäller  jordning  är  grundprincipen  att  alla  utrustningars  ledande  höljen  
ska  jordas.  För  solcellssystem  innebär  detta  att  modulramar,  bärställningar,  
apparatkapslingar  mm  ska  jordas.  Jordtag  måste  eventuellt  utföras.  I  Sverige  och  
övriga  Europa  gäller  dock  att  ingen  jordning  krävs  av  strömbärande  kablar  på  
likströmssidan  av  solcellsanläggningar.  Systemen  tillåts  alltså  att  flyta  relativt  
jord. På växelströmssidan gäller vanliga jordningsregler."

Tycker ovan text lämnar en hel del tolkningsutrymme, system för mig är hela anläggningen på likströmssidan. Ska jag tolka det som att de 60 panelerna och de 42 monteringsdetaljerna (Multirail) ska jordas och att det bara är solcellskablarna som inte behöver jordas? Eller vad gäller när det står att systemen tillåts flyta relativt jord?
Om det ska jordas, behöver i så fall både panel och monteringsdetalj jordas, räcker det inte med att man sammanbinder modulerna eller monteringsdetaljerna eftersom de har kontakt med varandra (eller hindrar aluminiumets oxidskikt att de inte får kontakt?)

Om det ska jordas borde inte jordkabel mm ingå i så fall i ett solcellspaket, tror inte någon leverantör har med detta i sina paket.

Mårten