Svara – Re: Jordning/Potentialutjämning
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Jordning/Potentialutjämning
— by Arne Arne
mårten,

Med ditt diskusionssätt, skulle du inte behöva ha jordade uttag eller jordfelsbrytare i ditt husshåll, eftersom du kan ju stänga huvudströmbrytaren och göra spänningslöst, då blir hela ditt elsystem helt ofarligt. Jordade uttag har man för att förhindra personskador genom elchock vid beröring av en apparats hölje. Skydd mot liv och lem, alltså. Nu förstås anledningen kanske bättre.

Av samma anledning kan man jorda, eller rättare potentialutjämna, solcellsmodulers apparathöljen, dvs alu-ramarna. Potentialutjämningen måste alltid föreligga, dvs alltid vara i funktion. Det får inte finnas någon strömbrytare på potentialutjämningskabeln, som kan åsidosätta personskyddet.

Litet om "att DC-sidan får flyta fritt". Man förbinder varken plus-solarkabeln eller minus-solarkabeln till husets PE-skena, dvs varken plus-eller minussolarkabeln är förbunden med jordpotential. Eftersom växelriktare oftast icke är galvaniskt skilda från AC-sidan, dvs från allmänna elnätet, tror jag inte heller det går att förbinda plussolarkabeln (eller istället minus-solarkabeln) med jordplinten(PE-skena) i huset, då löser nog växelriktaren ut och stänger av sig.

I andra system, t.ex. elektroniska apparater som drivs med växelström 230 V, och arbetar med säg likström 12 V, där kan metall-chassit vara förbundet med jord och även ha minus kopplat till metall-chassit. Men då gissar jag att de har transformator med primär- och sekundärlindning, där sekundärlindningen är galvaniskt skild från primärlindningen och därmed skild från AC-nätet. I modernare apparater med så kallade switchade nätaggregat, som alltså inte är galvaniskt skild från elnätet, går det nog inte att förbinda likströmmen minus eller plus med jord.

Är det någon som har provat på sin solcellsanläggning (som har en växelriktare som inte är galvaniskt skild från AC-nätet)  att med fungerande anläggning testa kortvarigt med testkabel och förbinda en solarkabel med jord(PE-skenan i huset) ? Löser växelriktaren då ut?

Om en solarkabel skulle nötas och ge kontakt mot stödkonstruktionen(alu-skenor, alu-ramar) så direkt kontakt t.ex. solarkabel minus med alu-skena uppstå. Har du då jordat dina alu-ramar och alu-skenor, då kanske växelriktaren känner detta och stänger av sig. Då blir du varnad om att något är tok och kan då  börja felsöka. Utan någon jordning blir du istället lyckligt ovetande och detta, och om du eller annan person håller i alu-skena och samtidigt råkar ta på plus-solarkabeln, då en rejäl elchock och fall från taket, med tragisk utgång.

Att en solarkabel på ett tak kan nötas är inte omöjligt. Kan även gnagas av råttor eller fåglar.

Det är när flera olyckliga omständigheter sammanfaller, som det uppstår olyckor. Det är riskfritt att stå på ett järnvägsspår.  Men så tillkommer den olyckliga omständigheten att ett tåg kommer, då är olyckan framme.

Vore solcellsmodulramarna och övrigt på utsidan av dem av elektriskt oledande plast, då skulle vi på vår anläggning inte ha jordat dem, eftersom då meningslöst eftersom plast inte leder ström.