Svara – Re: Växelriktare
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Växelriktare
— by Arne Arne
Elnätsbolaget har bara synpunkter på den utrustning som du direkt kopplar mot deras elnät, dvs växelriktaren.
På växelriktaren andra sida dvs likströmssidan där du har solcellsmoduler och solarkablar, kan de inte ha några synpunkter alls.

Elnätbolaget är givevis intresserad att veta om din växelriktare är godkänd för att få kopplas till det svenska elnätet. En sådan apparat kan ju äventyra elbolagets elnät, om den skulle vara usel och icke godkänd.

Vidare vill elnätsbolaget veta maximala utmatade effekt för din växelriktare. T.ex. på sommaren då ofta mycket mindre förbrukare drar ström (tänk elvärme) och din växelriktare går då på högvarv kring kl. 12:00, då kan pga liten belastning från andra förbrukare, din växelriktare öka spänningen på elnätsbolagest elnät.
Då ska du klart troligen ha en mycket större växelriktare än ca 20 kW. Men elnätsbolaget granskar detta innan de ger dig klartecken att installera din växelriktare mot deras elnät. Som sagts ovan, det går att på en växelriktare ställa in en maximal ström som den får tillverka, och då behövs ingen annan utrustning för det. Vill man emellertid ha stenkoll på effekten, man i varje ögonblick matar ut på elbolagets elnät, då behöver man en energimätare (t.ex. Fronius Smart Meter) och då kan man ställa in en maximal effekt man högst vill mata ut på elbolagets elnät. Det kan vara att elbolaget kräver att du annars byter upp dina 3 st mätarsäkringar, men om du knappar in en begränsning t.ex. 20 A på växelriktaren, då kan elbolaget inte kräva någon höjning av mätarsäkringarna från 20 A till 25 A. Det kostar ju i ökat elabonenmang att öka mätarsäkringarna.

Elnätsbolaget ser på databladet du lämnar dem över din växelriktare att den har en viss maximal utström, kan vara t.ex. 25 A. Då tror de ofta, pga okunskap, att den ständigt när den är inkopplad mot deras elnät att den producerar denna ström, även på natten tror de. De betraktar alltså ofta växelriktaren som vore den en vanlig elförbrukare, som förbrukar ström. Av ovana av solcellsanläggningar kanske? Men den gör precis tvärtom.

En elnätsägare måste ju garantera att deras elnät håller sig inom visst spänningsområde och frekvensområde, annars kan andra kunders elapparater skadas, och det kan bli enorma skadeståndsanspråk mot elnätsbolaget. Så tänker en elnätsägare.

Ovan är som jag har uppfattat att saker och ting funkar i samband med solcellsanläggningar för vanliga hederliga privatpersoner.