Svara – Re: Solceller för värme
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Solceller för värme
— by Arne Arne
Teoretiskt borde det gå att utan växelriktare seriekoppla ett antal solcellsmoduler och ansluta strängen till elpatron avsedd för 400 V växelström, dvs spänningen mellan 2 faser. De 400 volten är växelströmmens effektivvärde, tror jag. Växelspänningens spänningstoppar mellan två fasledare är högre än 400 volt, och är roten ur 2 högre, dvs 565 Volt.  Då är det väl 2 st 230 Volt AC värmeelement som är seriekopplade i elpatronen.  Ska man då få samma värmeeffekt som när de matas med 400 Volt AC, behövs just 400 Volt likspänning över de 2 seriekopplade värmeelementen, tror jag. Det borde klart även att gå att mata ett 230 Volts värmeelement i elpatronen med seriekopplade solcellsmoduler, men då några färre seriekopplade.

Man får titta på solcellsmodulernas diagram ström mot spänning, och genom att veta värmeelementens resistans bör man kunna välja lämpligt antal seriekopplade solcellsmoduler. Man kan ju anta att solcellsmodulerna maximalt bestrålas så de uppnår sin märkeffekt. Om det blir önskvärt effektivt för att få tillräcklig effekt för att få varmvatten, vet jag inte. Du får räkna på det.