Svara – SV: Re: Solceller för värme
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
SV: Re: Solceller för värme
— by calle calle
Solceller har en verkningsgrad på 16-20%

Solpaneler för värme plockar ut 70-85% av värmen till varmvatten. Lite beroende på temperatur på vattnet.

På samma yta så får man 4ggr så mycket värme med solpaneler. Dock så kan en luft-luft värmepump som drivs av solceller generera mer värme.

Ett vatten system kräver dock mer service medan cellerna är självgående.

Ett problem är att värmen är svårare att lagra till vintern. Elen från cellerna "ligger kvar i dammarna" till vintern!


Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

---- Arne [via Solcellforum] skrev ----

Teoretiskt borde det gå att utan växelriktare seriekoppla ett antal solcellsmoduler och ansluta strängen till elpatron avsedd för 400 V växelström, dvs spänningen mellan 2 faser. De 400 volten är växelströmmens effektivvärde, tror jag. Växelspänningens spänningstoppar är högre än 400 volt, jag tror roten ur 3 högre, dvs 692 Volt.  Då är det väl 2 st 230 Volt AC värmeelement som är seriekopplade i elpatronen.  Ska man då få samma värmeeffekt som när de matas med 400 Volt AC, behövs just 400 Volt likspänning över de 2 seriekopplade värmeelementen, tror jag. Det borde klart även att gå att mata ett 230 Volts värmeelement i elpatronen med seriekopplade solcellsmoduler, men få några färre seriekopplade.

Man får titta på solcellsmodulernas diagram ström mot spänning, och genom att veta värmeelementens resistans bör man kunna välja lämpligt antal seriekopplade solcellsmoduler. Man kan ju anta att solcellsmodulerna maximalt bestrålas så de uppnår sin märkeffekt. Om det blir önskvärt effektivt för att få tillräcklig effekt för att få varmvatten, vet jag inte. Du får räkna på det.


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Solceller-for-varme-tp5015677p5015686.html
To start a new topic under Solcellforum, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML