Svara – Re: Solceller för värme
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Solceller för värme
— by Arne Arne
Jag antar du tänker använda vanliga elpatroner för växelström, då de är billiga.
Jag har för mig att elelementen i en värmepatron är på 2000 W och ska matas med 230 V.
Eftersom det är en resistiv last har de ingen impedans, utan en rent resistiv belastning kan antas.
Då blir dess ström 2000/230= 8,7 A, och resistansen = 2000 /(8,7*8,7) = 26,5 Ohm

Tittar du på en 275 Wp modul, och vid 1000 W/m2 bestrålning och tittar på dess maximal-effekt-punkt så är den 31,4 Volt vid 8,9 A. Kopplar du 7 st sådana solcellsmoduler i serie blir det:
spänning: 219,8 Volt
Ström: ca 8,3 A (= 219,8/26,5)
Dvs värmeeffekten = 219,8 * 8,3 = 1824 W (alltså vid solcellsmodulernas märkeffekt)
Lyser solen mindre, blir värmeeffekten givetvis lägre. Men du bränner inte sönder 2000 kW-elelementet med 7 st seriekopplade moduler på 275 Wp.