Svara – Hur man reducerar störningar från elektromagnetisk strålning i solcellsanläg...
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Hur man reducerar störningar från elektromagnetisk strålning i solcellsanläggningar
— by solis solis
En växelriktare kan på samma sätt som många andra elektriska "prylar" orsaka störningar i form av elektromagnetisk strålning.

Vi har lagar som tillverkare av utrustning måste följa. Produkterna ska vara CE-märkta och uppfylla skyddskraven i EC-direktivet. Trots höga intentioner så hjälper inte detta helt och en produkt kan trots att den är kompatibel, godkänd och certifierad avge elektromagnetisk strålning samt orsaka störningar på bland annat radiotrafik.

En del personer är intresserade av ämnet för att de inte vill utsätta sig själva för EMI medans andra är mer oroade för att solcellsanläggningen ska störa ut radioutrustning (främst AM-radio och amatörradio är berörda då det ofta bygger på mottagning av svaga radiosignaler med hjälp av stora antenner).

Min förhoppning är att det kan finnas personer på forumet som vill dela med sig av erfarenheter och tips i ämnet.

En bra installation kan hjälpa till att reducera RFI/EMI.
En konkret frågeställning som jag har gäller DC-kablarna.  I ett blogginlägg från solarquotes (det finns flera bra tips i den artikeln) framgår att:

solarquotes.com.au wrote
Careful routing and location of the DC cabling (twisting them is a good general tip too) is a good idea and the location of the inverter can make a big difference.
Att partvinna DC-kablarna där det är möjligt att göra så tycker jag verkar vettigt ur ett störningsperspektiv. Det som genast slår mig är frågan om hur en elektriker ser på saken. Kan man göra det eller är det så att DC-kablarna helst bör förläggas med ett visst isolationsavstånd för att förhindra elektriskt överslag och att det därför är olämpligt att partvinna dom? Om det är så att partvinning skulle vara direkt olämpligt undrar jag hur nära DC-kablarna (+/-) bör förläggas varandra. Ju närmare de ligger varandra ju bättre är det ju ur störningssynpunkt.

En annan fråga som kanske är svår för en elektriker att svara på är om det ur elsökerhetssynpunkt skulle vara några problem att låta DC-kabeln (partvinnad eller inte) gå ett antal varv genom en toroid-kärna (förslagsvis en FT240-31 Ferrite Toroid)  som anbringas nära växelriktarens DC-utgång.


Fler länkar:
* Reducing Electromagnetic Interference in Photovoltaic Systems