Svara – Re: Jordning/Potentialutjämning
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Jordning/Potentialutjämning
— by solis solis
magneten wrote
Har fått för mig att det även är bra att jorda ramarna för att undvika negativa PID effekter som förstör kiselcellerna... Är ej helt insatt på PID men tyckte mig förstå att det är fördelaktigt om man jordar iaf... fick ju själv lite pirrigt i fingrarna från mina ojordade ramar som nu är jordade..
För transformatorlösa växelriktare är DC-sidan inte galvaniskt skild från AC-Sidan och vare sig plus eller minuspoolen kan kopplas till jord. Den topologin resulterar i att cellerna har en flytande potential relativt till jord. Hälften av cellerna kommer att ha en positiv potential relativt skyddsjord medans den andra hälften kommer att ha en negativ potential relativt skyddsjord. Oftast (beroende på hur cellerna är dopade) är det större risk för PID ju högre negativ potential cellerna har i förhållande till skyddsjord.

Så har jag förstått saken.

Nu ska jag spekulera lite. Ur ett rent teoretiskt PID-perspektiv om man bortser för elbestämmelser så borde PID-känsliga paneler klara sig bättre om panelens ram tilläts flyta fritt potentialmässigt. Det låter ju lite farligt i.o.f.s. Kan det vara så att skyddsjordningen förvärrar PID? Jag ska se om jag kan hitta några belägg för detta.

Kanske någon på forumet har kunskaper om hur skyddsjordning av solpanelers ram påverkar PID för PV-system med transformatorlösa växelriktare