Svara – Re: Jordning/Potentialutjämning
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Jordning/Potentialutjämning
— by Gunnar Gunnar
Enligt Svensk Elstandard handbok 457 så är solcellsmoduler klass 2 produkter, dvs extra isolerade, och ska därför inte skyddsutjämnas. Om tillverkaren särskilt anger att modulerna ska anslutas till jord så är detta en funktionsutjämning och ska därmed inte utföras med kabel märkt med färgkombinationen grönt och gult. Enligt standarden SS-EN 60445 kan kabel för funktionsutjämning märkas med rosa tilläggsmärkning.

Att ansluta grön/gul kabel till panelerna är alltså helt felaktigt. Grön/Gul kabel har säkert använts i många installationer inte bara av amatörer utan även av solcellsfirmor som inte läst regelverket ordentligt.