Svara – Re: Jordning eller inte
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Jordning eller inte
— by Roland Roland
Skiljer sig detta från tidigare på något sätt? Jag vill minnas att jag tidigare läst på detta forum att solpanelers höljen ska skyddsjordas inklusive skenorna.

Bör ingendera jordas enl nuvarande rekommendationer då alltså?