Svara – Re: Jordning eller inte
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Jordning eller inte
— by Arne Arne
Många blandar ihop blixtskyddsutrustning och utrustning för att undvika elektrostatisk uppladdning.
Här i alla fall en text utgiven av "Deutsche Versicherer zur Schadensverhütung "  ungefär "Tyska försäkringsbolag för skadeförebyggande". Utgiven år 2017.
VdS_PV_V3145_low.pdf

Här en del som översatts ur den skriften:

4.4.6.1 Blixtskydd
Enligt vetenskaplig kännedom ökar blotta installationen av en solcellsanläggning inte sannolikheten för blixtnedslag i en byggnad.

4.4.6.3  Elektrostatisk uppladdning
Oberoende av yttre blixtskydd räknas med potentialutjämning (med min. 4 mm2 Cu) mellan solcellsmodulernas montageställ och huvudjordningsskenan. Därmed undviks en elektrostatisk uppladdning och en därmed förbunden personskada.  


Här en montagerekommendation från Schletter en tysk montagematerialtillverkare för solcellsanläggningar.
Tips_zum_Blitzschutz_I113627DE.pdf
Redan på 1:a sidan står:

3.1 Potentialutjämning allmänt
Potentialutjämning av alla beröringsbara metalldelar i en elektrisk anläggning är principiellt föreskriven enligt VDE 0100, Del 712. Detta gäller särskilt också montageställ och modulramar i en solcellsanläggning. Det ska beaktas att solcellsanläggningar kan stå under spänning vid fel på växelriktare. Personskador förhindras  principiellt genom potentialutjämning. Primärskada genom elschock är på tak speciellt farligt, då den lätt kan leda till allvarliga sekundärskador(fall från tak). Ett tak är visserligen inte allmänt tillgängligt, men utrustning måste underhållas t.ex. av sotare. Det måste i varje fall garanteras ett komplett beröringsskydd.


3.2 Potentialutjämning vid användning av transformatorlös växelriktare
Även vid normalt anläggningstillstånd utan fel vid användning av transformatorlös växelriktare kan inte en kapacitiv uppladdning till hög likspänning av modul uteslutas. Följden kan bli hög beröringsspänning på modulen. Av denna anledning är här potentialutjämning särskilt viktig.Detta ovan är vad som anses i Tyskland, en stormakt inom solcellsanläggningar.