Svara – Re: Jordning eller inte
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Jordning eller inte
— by Gunnar Gunnar
Vi måste skilja på tyska rekomendationer och vad som gäller i Sverige.

Solpaneler är utförda i klass II* och ska därför varken skyddsjordas eller skyddsutjämnas.

*Elmateriel som är utförd i klass II har det dubbla skydd (basskydd och felskydd) som fodras i form av dubbel eller förstärkt isolering och ska inte anslutas till skyddsledare (inklusive skyddsutjämningsledare)

Solpaneler kan funktionsutjämnas men tänk på att grön/gul kabel inte får användas till detta.