Svara – Re: Anläggning 15,93 kWp på takpanneplåt enfamiljshus
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Anläggning 15,93 kWp på takpanneplåt enfamiljshus
— by Arne Arne
Elnätsbolaget är kommunalt och har visserligen rätt att bestraffa (men de har ingen skyldighet att bestraffa) sina kommuninnevånare för att de är alltför miljövänliga och producerar allt för mycket förnyelsebar energi. Men gör de det skulle det se väldigt illa ut och rimma väldigt illa mot vad de säger på sin hemsida om att förnyelsebar energi är bra och att de främjar sådan.

Det kommunala elnätsbolaget riskerar alltså att "hängas ut" om det skulle bestraffa sina kunder och kräva betalt för så kallat inmatningsabonnemang. Det finns ju inget som hindrar dem från att avstå från sådan bestraffning av sina kunder.  De privata monopol-elnätsbolagen EON, Ellvio riskerara givetvis på samma sätt också att hängas ut i pressen om de skulle bestraffa sina kunder.

Sedan är det också så att om en kund till monopol-elnätsbolag skulle överproducera solel, måste det rimligen bedömas över en längre period, inte endast under ett kalanderår, utan kanske 3 à 5 år. Det finns ju goda år med mycket solljus och andra år med färre soltimmar. Det kan skilja ca +10% och -10 % jämfört ett normalår beräknat på medelvärde de senaste 40 åren.

Tilläggas kan att det inte rimligen uppstår någon ekonomik skada hos elnätsbolaget enbart för att en privatperson skulle råka mata ut säg  1000 à 3000 kWh fler än han köper. I och med elnätsbolaget har godkänt växelriktaren och dess märkeffekt, vilket de gör redan innan någon anläggning har installerats, då har de redan accepterat att den kan köra ut en viss maximaleffekt på elnätet.

Inmatningsabonnemangen, är nog tänkt för stora elproducenter, MW-effekter, vindkraftverk och liknande. Inte för privatpersoner med blygsam installerad effekt på kanske 10-30 kW.