Svara – Re: Vem betalar bäst för elen man vill sälja ?
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Vem betalar bäst för elen man vill sälja ?
— by Arne Arne
Vi frågade Vattenfall nyligen om de fortfarande betalar spott + 0,40 kr för ett nytt avtal med början 1 april 2020. De sa då att de betalar vid nya avtal från och med den ca 1 dec. 2019 endast spottpris och inte de extra 0,40 kr/kWh.

De Vattenfall-kunder som redan har avtal som teckats före ca 1 dec. 2019 och har spott-pris + 0,40 kr/kWh, de avtalen kommer inte att förnyas med spott + 0,40 kr/kWh, när de efter 1 år har löpt ut, utan blir då utan de 0,40 kr/kWh. En bekant har nämligen ett avtal tecknat slutet av juni 2019 och kommer att få spott + 0,40 kr/kWh tom ca 30 juni 2020. Efter det försvinner för honom de 0,40 kr/kWh och han får bara spott-priset.