Svara – Re: Jordning/Potentialutjämning
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Jordning/Potentialutjämning
— by Arne Arne
Om det är direkta åsknedslag i ditt tak du vill skydda dig emot, då ska du bygga åskskyddsanläggning med grova kablar runt kring solcellsmodulfältet, och kanske infångningsantenner.  Då ska du använda minst 16 mm2 kopparledning från taket för att leda ner blixtströmmen och vidare till lämpligt ställe(troligen eget jordtag). Men en åskskyddsanläggning är något helt annat än potentialutjämning för personskydd, dvs förhindra personskada genom elschock.  Ofta blandas de ihop.

Får du en fullträff med blixtinslag redan idag utan att du har någon solcellsanläggning, och utan att du har åskskyddsanläggning, kan du bara be till gudarna att din elektronik klarar sig.

Överspänningsskydd man har på växelriktarens DC-sidan tjänar främst att avleda inducerade överspänningar i solarkablarna på taket vid blixtnedslag i närområdet(tänk inom radie 1 km). Sådan inducerade överspänningar är inte alls så kraftiga som ett direkt blixtinslag i ditt tak, men de kan räcka för att knäcka växelriktaren och solcellsmoduler om DC-överspänningsskydd saknas. Sådan inducerad överspänningen kommer alltså in från solarkablarna på taket och leds ner via dem och går till växelriktares DC-ingång. Någon meter före växelriktarens DC-ingången brukar man ha DC-överspänningsskydden. Ofta kommer inte inducerade överspänningar därför längre än till växelriktaren.

Här bra bilder på blixtskydd och potenstialutjämning på AC-sidan på ett enfamiljshus.
Blixtskydd-Potentailutjämning.pdf

VNB = Verteilernetzbetreiber = elnätsbolag