Svara – Re: Solcellsinstallationer
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Solcellsinstallationer
— by Arne Arne
Det står i artikeln Elinstallatören att många solcellsanläggningar utförs dåligt. Men endast en behörig och auktoriserad elfirma kan föranmäla en solcellsanläggning till ett elnätsbolag och sedan när färdig, färdiganmäla den till elnätsbolaget.

Att det är dåligt utfört beror då helt på oskickliga personer i den behöriga elfirman som utfört jobbet. Det är bekant att det finns olika grad av skicklighet, kunskap och erfarenhet hos anställda även på behöriga och auktoriserade elfirmor.

Att en solcellsanläggning kan bli dåligt utförd är därför troligen samma risk som att "vanliga" lågspänningselinstallationer blir dåligt utförda av behöriga elfirmor.

Sedan är det så att om en firma granskar en annan firmas utförda installation, så skulle den granskande firman kanske utfört installatonen på annat sätt, med annat material, men installationen behöver inte vara felaktigt utförd bara för det.

Den som fått i uppdrag och betalas för att finna att en installation kan utföras på annat sätt, den hittar också möjligheter att göra på annat sätt.