växelriktare

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

växelriktare

Torbjörn Gunberg
Köpte ett solcellspaket från Norden solar fick en växelriktare som var inställd för tyska förhållande, hur gör man nu utom att inte betala förän de rättat till detta, vil ha den i produktion?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: växelriktare

callec
Lite lättare om du berättar vad det är för växelriktare
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325